Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cs:v2:core:ugd:ugd_licensing [2020/09/04 14:38]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:v2:core:ugd:ugd_licensing [2021/08/15 18:46] (aktuální)
maria_k [Kontrola aktivovaných licenčních klíčů na daném systému]
Řádek 146: Řádek 146:
 Sloupec **“Locations”** ​ znázorňuje,​ kolik stanic tato licence podporuje. Sloupec **“Locations”** ​ znázorňuje,​ kolik stanic tato licence podporuje.
  
-Sloupce **“Expansion”** ​ znázorňuje,​ zda-li se jedná o přídavnou ​(Pro-1) ​či hlavní (Pro-2,​Pro-6,​Home) licenci.+Sloupce **“Expansion”** ​ znázorňuje,​ zda-li se jedná o přídavnou ​ či hlavní (Pro-2,​Pro-6,​Home) licenci.
  
 Poslední sloupec značí čas vypršení licence. \\ Data z tohoto okna lze uložit do textového souboru kliknutím na možnost “Save” Poslední sloupec značí čas vypršení licence. \\ Data z tohoto okna lze uložit do textového souboru kliknutím na možnost “Save”
Řádek 184: Řádek 184:
 ===== Deaktivace licencí programu ASTER ===== ===== Deaktivace licencí programu ASTER =====
  
-<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Licence je možno deaktivovat</​font>​ (<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​kromě licence HOME – shlédněte</​font>​ [[.:​ugd_terms|]]) or some of the ASTER licenses. <font 12pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​To může být užitečné například,​ když je třeba licenci přenést do jiného systému či pro napravení chyb, ke kterým mohlo dojít při aktivaci produktu. Například,​ když byla licence aktivována na jiném počítači,​ než pro který byla určena.</​font>​+<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Licence je možno deaktivovat</​font>​ (<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​shlédněte</​font>​ [[.:​ugd_terms|]]) or some of the ASTER licenses. <font 12pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​To může být užitečné například,​ když je třeba licenci přenést do jiného systému či pro napravení chyb, ke kterým mohlo dojít při aktivaci produktu. Například,​ když byla licence aktivována na jiném počítači,​ než pro který byla určena.</​font>​
  
 <​note>​ 1. Je třeba správně pochopit větu “Přenos licence do jiného počítače”. Z pohledu licenčního systému programu ASTER je počítač identifikován podle systémového pevného disku a typu processoru v daném počítač.\\ <​note>​ 1. Je třeba správně pochopit větu “Přenos licence do jiného počítače”. Z pohledu licenčního systému programu ASTER je počítač identifikován podle systémového pevného disku a typu processoru v daném počítač.\\