Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cs:v2:core:ugd:ugd_licensing [2020/09/04 14:38]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
cs:v2:core:ugd:ugd_licensing [2022/04/10 16:22] (aktuální)
maria_k [Aktivační klíč]
Řádek 38: Řádek 38:
 Po první instalaci programu ASTER (či instalaci po přeinstalování systému Windows) a vytvoření instalačního čísla se otevře okno s třemi možnostmi:​{{ ​ ..:​..:​..:​welcome.png?​nolink& ​ |Welcome Screen: Choose Your Option}} Po první instalaci programu ASTER (či instalaci po přeinstalování systému Windows) a vytvoření instalačního čísla se otevře okno s třemi možnostmi:​{{ ​ ..:​..:​..:​welcome.png?​nolink& ​ |Welcome Screen: Choose Your Option}}
  
-K aktivaci zkušební verze či aktivaci licence je potřeba připojení k internetu. V případě, že se k internetu připojujete pomocí proxy serveru, vyberte první možnost k nastavení programu ASTER pro připojení skrze proxy server. (<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Shlédněte</​font> ​  ​[[.:​ugd_config#​ugd_config_proxy|nastavení programu ASTER pro připojení skrze proxy server]]). V případě, že jste si koupili licenci programu ASTER, vyberte druhou možnost. Pokud chcete program ASTER vyzkoušet, vyberte poslední možnost a aktivujte ​30 denní zkušební dobu.+K aktivaci zkušební verze či aktivaci licence je potřeba připojení k internetu. V případě, že se k internetu připojujete pomocí proxy serveru, vyberte první možnost k nastavení programu ASTER pro připojení skrze proxy server. (<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Shlédněte</​font>​ [[.:​ugd_config#​ugd_config_proxy|nastavení programu ASTER pro připojení skrze proxy server]]). V případě, že jste si koupili licenci programu ASTER, vyberte druhou možnost. Pokud chcete program ASTER vyzkoušet, vyberte poslední možnost a aktivujte ​14 denní zkušební dobu.
  
 <​note>​Tak jako licence programu ASTER je i zkušební doba vázána na hardware počítače. To znamená, že při přeinstalování programu (včetně aktualizací) nedojde k obnovení zkušební doby, tzn. Při přeinstalování programu neprodloužíte zkušební dobu o další měsíc.</​note>​ <​note>​Tak jako licence programu ASTER je i zkušební doba vázána na hardware počítače. To znamená, že při přeinstalování programu (včetně aktualizací) nedojde k obnovení zkušební doby, tzn. Při přeinstalování programu neprodloužíte zkušební dobu o další měsíc.</​note>​
  
-Program ASTER má 30-denní zkušební dobu, během které můžete vyzkoušet možnosti program a rozhodnout se o koupi licence. Ve zkušební době bude program ASTER fungovat bez jakýchkoliv omezení.+Program ASTER má 14-denní zkušební dobu, během které můžete vyzkoušet možnosti program a rozhodnout se o koupi licence. Ve zkušební době bude program ASTER fungovat bez jakýchkoliv omezení.
  
 Otevřete-li kontrolní panel programu ASTER v momentě, kdy zbývá už jen pár dní zkušební doby, zobrazí se informační tabulka oznamující tuto skutečnost včetně počtu dní, které zbývají. Otevřete-li kontrolní panel programu ASTER v momentě, kdy zbývá už jen pár dní zkušební doby, zobrazí se informační tabulka oznamující tuto skutečnost včetně počtu dní, které zbývají.
  
-Po uplynutí zkušební doby se při zapnutí programu ASTER zobrazí okno, které oznamuje, že zkušební doba je u konce a k dalšímu používání progamu je třeba zakoupit licenci. Doufáme, že 30-denní zkušební doba je dostačující k rozhodnutí ke koupi licence. V tento moment se také můžete rozhodnout program odinstalovat,​ v případě, že si licenci kupovat nechcete.+Po uplynutí zkušební doby se při zapnutí programu ASTER zobrazí okno, které oznamuje, že zkušební doba je u konce a k dalšímu používání progamu je třeba zakoupit licenci. Doufáme, že 14-denní zkušební doba je dostačující k rozhodnutí ke koupi licence. V tento moment se také můžete rozhodnout program odinstalovat,​ v případě, že si licenci kupovat nechcete.
  
 {{  ..:​..:​..:​controlform_activationrequired.png?​nolink& ​ |End of trial period. Enter Your Activation ID}} {{  ..:​..:​..:​controlform_activationrequired.png?​nolink& ​ |End of trial period. Enter Your Activation ID}}
Řádek 59: Řádek 59:
 {{  ..:​..:​..:​activationdialog_tabwidget_tabonline.v2_23.png?​nolink&​560x424 ​ |Activation Dialog}} {{  ..:​..:​..:​activationdialog_tabwidget_tabonline.v2_23.png?​nolink&​560x424 ​ |Activation Dialog}}
  
-Získání a aktivace licence ASTER Pro (doživotní) Vám dává právo k obdržení dalších ​30 dní zkušební doby. Tato zkušební doba Vám umožní vyzkoušet ASTER s velkým množstvím pracovních stanic a možná se i rozhodnout ke koupi přídavných licencí. Na jednom počítači lze aktivovat vice licencí pro získání většího počtu stanic. Maximální počet stanic na jednom počítači je 12. Zkušební doba přídavných pracovních stanic začína po aktivaci těchto stanic. To Vám umožňuje rozhodnout se pro zakoupení přídavných licencí později.+Získání a aktivace licence ASTER Pro (doživotní) Vám dává právo k obdržení dalších ​14 dní zkušební doby. Tato zkušební doba Vám umožní vyzkoušet ASTER s velkým množstvím pracovních stanic a možná se i rozhodnout ke koupi přídavných licencí. Na jednom počítači lze aktivovat vice licencí pro získání většího počtu stanic. Maximální počet stanic na jednom počítači je 12. Zkušební doba přídavných pracovních stanic začína po aktivaci těchto stanic. To Vám umožňuje rozhodnout se pro zakoupení přídavných licencí později.
  
 Před podniknutím tohoto kroku se ujistěte, že Váš počítač umožňuje přidání dalších stanic. Takto můžete zkontrolovat,​ kolik pracovních stanic je Váš počítač schopen podporovat a ověřit výkon jednotlivých stanic. Až si budete jisti, můžete aktivovat zkušební dobu dalších stanic v menu registrace (v menu klikněte na tlačítko “Activate trial workplaces” – “aktivovat zkušební dobu stanic”), to můžete také udělat z nabídky “workplaces” – “stanice” pomocí pravého kliknutí do prostoru tabulky. Před podniknutím tohoto kroku se ujistěte, že Váš počítač umožňuje přidání dalších stanic. Takto můžete zkontrolovat,​ kolik pracovních stanic je Váš počítač schopen podporovat a ověřit výkon jednotlivých stanic. Až si budete jisti, můžete aktivovat zkušební dobu dalších stanic v menu registrace (v menu klikněte na tlačítko “Activate trial workplaces” – “aktivovat zkušební dobu stanic”), to můžete také udělat z nabídky “workplaces” – “stanice” pomocí pravého kliknutí do prostoru tabulky.
Řádek 146: Řádek 146:
 Sloupec **“Locations”** ​ znázorňuje,​ kolik stanic tato licence podporuje. Sloupec **“Locations”** ​ znázorňuje,​ kolik stanic tato licence podporuje.
  
-Sloupce **“Expansion”** ​ znázorňuje,​ zda-li se jedná o přídavnou ​(Pro-1) ​či hlavní (Pro-2,​Pro-6,​Home) licenci.+Sloupce **“Expansion”** ​ znázorňuje,​ zda-li se jedná o přídavnou ​ či hlavní (Pro-2,​Pro-6,​Home) licenci.
  
 Poslední sloupec značí čas vypršení licence. \\ Data z tohoto okna lze uložit do textového souboru kliknutím na možnost “Save” Poslední sloupec značí čas vypršení licence. \\ Data z tohoto okna lze uložit do textového souboru kliknutím na možnost “Save”
Řádek 184: Řádek 184:
 ===== Deaktivace licencí programu ASTER ===== ===== Deaktivace licencí programu ASTER =====
  
-<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Licence je možno deaktivovat</​font>​ (<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​kromě licence HOME – shlédněte</​font>​ [[.:​ugd_terms|]]) or some of the ASTER licenses. <font 12pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​To může být užitečné například,​ když je třeba licenci přenést do jiného systému či pro napravení chyb, ke kterým mohlo dojít při aktivaci produktu. Například,​ když byla licence aktivována na jiném počítači,​ než pro který byla určena.</​font>​+<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Licence je možno deaktivovat</​font>​ (<font 12.0pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​shlédněte</​font>​ [[.:​ugd_terms|]]) or some of the ASTER licenses. <font 12pt/​inherit;;​inherit;;​inherit>​To může být užitečné například,​ když je třeba licenci přenést do jiného systému či pro napravení chyb, ke kterým mohlo dojít při aktivaci produktu. Například,​ když byla licence aktivována na jiném počítači,​ než pro který byla určena.</​font>​
  
 <​note>​ 1. Je třeba správně pochopit větu “Přenos licence do jiného počítače”. Z pohledu licenčního systému programu ASTER je počítač identifikován podle systémového pevného disku a typu processoru v daném počítač.\\ <​note>​ 1. Je třeba správně pochopit větu “Přenos licence do jiného počítače”. Z pohledu licenčního systému programu ASTER je počítač identifikován podle systémového pevného disku a typu processoru v daném počítač.\\