Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:v2:core:ugd:ugd_licensing [2021/02/08 12:52]
maria_k [Deaktivace licencí programu ASTER]
cs:v2:core:ugd:ugd_licensing [2021/08/15 18:46] (aktuální)
maria_k [Kontrola aktivovaných licenčních klíčů na daném systému]
Řádek 146: Řádek 146:
 Sloupec **“Locations”** ​ znázorňuje,​ kolik stanic tato licence podporuje. Sloupec **“Locations”** ​ znázorňuje,​ kolik stanic tato licence podporuje.
  
-Sloupce **“Expansion”** ​ znázorňuje,​ zda-li se jedná o přídavnou ​(Pro-1) ​či hlavní (Pro-2,​Pro-6,​Home) licenci.+Sloupce **“Expansion”** ​ znázorňuje,​ zda-li se jedná o přídavnou ​ či hlavní (Pro-2,​Pro-6,​Home) licenci.
  
 Poslední sloupec značí čas vypršení licence. \\ Data z tohoto okna lze uložit do textového souboru kliknutím na možnost “Save” Poslední sloupec značí čas vypršení licence. \\ Data z tohoto okna lze uložit do textového souboru kliknutím na možnost “Save”