Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:v2:core:ugd:ugd_licensing [2022/04/10 16:21]
maria_k [Zkušební Doba]
cs:v2:core:ugd:ugd_licensing [2022/04/10 16:22] (aktuální)
maria_k [Aktivační klíč]
Řádek 59: Řádek 59:
 {{  ..:​..:​..:​activationdialog_tabwidget_tabonline.v2_23.png?​nolink&​560x424 ​ |Activation Dialog}} {{  ..:​..:​..:​activationdialog_tabwidget_tabonline.v2_23.png?​nolink&​560x424 ​ |Activation Dialog}}
  
-Získání a aktivace licence ASTER Pro (doživotní) Vám dává právo k obdržení dalších ​30 dní zkušební doby. Tato zkušební doba Vám umožní vyzkoušet ASTER s velkým množstvím pracovních stanic a možná se i rozhodnout ke koupi přídavných licencí. Na jednom počítači lze aktivovat vice licencí pro získání většího počtu stanic. Maximální počet stanic na jednom počítači je 12. Zkušební doba přídavných pracovních stanic začína po aktivaci těchto stanic. To Vám umožňuje rozhodnout se pro zakoupení přídavných licencí později.+Získání a aktivace licence ASTER Pro (doživotní) Vám dává právo k obdržení dalších ​14 dní zkušební doby. Tato zkušební doba Vám umožní vyzkoušet ASTER s velkým množstvím pracovních stanic a možná se i rozhodnout ke koupi přídavných licencí. Na jednom počítači lze aktivovat vice licencí pro získání většího počtu stanic. Maximální počet stanic na jednom počítači je 12. Zkušební doba přídavných pracovních stanic začína po aktivaci těchto stanic. To Vám umožňuje rozhodnout se pro zakoupení přídavných licencí později.
  
 Před podniknutím tohoto kroku se ujistěte, že Váš počítač umožňuje přidání dalších stanic. Takto můžete zkontrolovat,​ kolik pracovních stanic je Váš počítač schopen podporovat a ověřit výkon jednotlivých stanic. Až si budete jisti, můžete aktivovat zkušební dobu dalších stanic v menu registrace (v menu klikněte na tlačítko “Activate trial workplaces” – “aktivovat zkušební dobu stanic”), to můžete také udělat z nabídky “workplaces” – “stanice” pomocí pravého kliknutí do prostoru tabulky. Před podniknutím tohoto kroku se ujistěte, že Váš počítač umožňuje přidání dalších stanic. Takto můžete zkontrolovat,​ kolik pracovních stanic je Váš počítač schopen podporovat a ověřit výkon jednotlivých stanic. Až si budete jisti, můžete aktivovat zkušební dobu dalších stanic v menu registrace (v menu klikněte na tlačítko “Activate trial workplaces” – “aktivovat zkušební dobu stanic”), to můžete také udělat z nabídky “workplaces” – “stanice” pomocí pravého kliknutí do prostoru tabulky.