Okno "Utwórz licencję główną"

Okno "Utwórz licencję główną"

Aby otworzyć okno tworzenia licencji głównej, musisz uruchomić polecenie: asterctl –make-master, które zamknie Panel kontrolny ASTER. Po więcej szczegółów zajrzyj do: Licencja główna ASTER

Wprowadź w polu „Pakiet licencji” - numer seryjny pakietu dla ASTER.

Wprowadź hasło w „Hasło”, które będzie wymagane przy aktywacji ASTER na komputerach klonach. To pole jest opcjonalne.

Utwórz zapis licencji głównej ASTER” - tworzy na dysku zapis obecności licencji głównej (wymagane są uprawnienia administratora). Ta procedura również usunęła wszelką istniejącą licencję ASTER na głównym komputerze.

Przycisk „Wyjście” - zamyka okna do tworzenia licencji głównej