Okno "Adres IP na stanowisku pracy"

Aby niektóre programy sieciowe działały poprawnie, może być konieczne przypisanie miejsca pracy do różnych adresów IP, na przykład w przypadku gier sieciowych lub w celu zapewnienia interakcji sieciowej stacji roboczych i ich tożsamości w sieci. Okno zawiera ustawienia, które pozwalają wybrać adresy IP, a także powiązać poszczególne aplikacje i lub całe foldery z aplikacją z wybranymi adresami IP dla miejsc pracy. Jeśli potrzebujesz tych ustawień, wypełnij tabelę aplikacjami / folderami, które chcesz powiązać z adresem IP i wybierz regułę, według której zostanie wykonane powiązanie.


Lista aplikacji / folderów jest wspólna dla wszystkich stanowisk pracy ASTER.

Okno "Adres IP na stanowisku pracy"

Aby otworzyć ustawienia, kliknij przycisk w kolumnie „Adres IP” na karcie Rozszerzone ustawienia.

Wybierz adres IP z listy, którą chcesz przypisać do bieżącego stanowiska pracy. Do przypisania możesz użyć tylko statycznego adresu IP.

Wybierz opcję „Zastosuj do wszystkich programów i folderów”, jeśli chcesz powiązać wybrane adresy IP ze wszystkimi aplikacjami. W takim przypadku poniższa lista nie zostanie uwzględniona.

Wybierz opcję „Zastosuj tylko do programów i folderów z listy”, jeśli chcesz powiązać IP tylko z aplikacjami i folderami z poniższej listy.

Wybierz opcję „Zastosuj do wszystkich programów z wyjątkiem tych na liście”, jeśli chcesz powiązać adres IP ze wszystkimi aplikacjami z wyjątkiem wymienionych poniżej.

Tabela zawiera listę programów i folderów z aplikacją, które zostaną wykorzystane do utworzenia listy powiązań programu z adresem IP. W polu „Nazwa obiektu” znajdują się pola wyboru, które umożliwiają tymczasowe dołączanie / wykluczanie obiektów z listy. Aby wypełnić, kliknij przycisk „Dodaj do listy”, wybierz listę do usunięcia i kliknij „Usuń z listy”. Przycisk „OK” zapisuje wprowadzone zmiany i zamyka okno dialogowe. Przycisk „Anuluj” zamyka okno bez zapisywania zmian.