Zakładka "Ustawienia rozszerzone"

Ta karta jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników. Wszelkie niewłaściwe ustawienia na tej karcie mogą mieć negatywne skutki, więc niedoświadczeni użytkownicy nie powinni ich zmieniać.

  • Aby przypisać adres IP do miejsca pracy. Kliknij przycisk „Nie przypisany” obok miejsca pracy. Otworzy się okno, w którym można wybrać aplikacje i foldery, które zostaną powiązane z adresem IP i regułami przypisywania adresów IP.
  • Przycisk „Ustawienia proxy” otwiera okno dialogowe do konfiguracji ASTER do łączenia się z serwerem proxy.
  • Przycisk „Menedżer urządzeń” otwiera Menedżera urządzeń dla okien, kiedy możesz utworzyć wirtualne urządzenia sieciowe, jeśli to konieczne. Na przykład, jeśli nie masz prawdziwej karty sieciowej. Adres IP urządzenia można przypisać do miejsc pracy ASTER.
  • Przycisk „Połączenia sieciowe” otwiera właściwości „Karty sieciowe”, w których można dodać adres IP do istniejących kart sieciowych. Te adresy IP można przypisać do miejsc pracy ASTER.