UMOWA LICENCYJNA Z OSTATECZNYM UŻYTKOWNIKIEM PROGRAMU ASTER (EULA)

ASTER © «IBIK» 2001-2023 rr. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa zastrzeżone.Niniejsza Licencja określa warunki korzystania z danej kopii zabezpieczenia programowego ASTER („Program”). Jeśli nie akceptujesz warunków danej licencji w całości, nie powinniście jej instalować i korzystać z danej kopii programu.Niniejsze zabezpieczenie programowe są dostępne na zasadzie „spróbuj zanim kupisz”.

Niezarejestrowane kopie programu mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów zaznajomienia się w obrębie 14-dniowym okresem próbnym.

Po upływie 14-dniowego okresu próbnego powinieneś opłacić lub zarejestrować swoją kopię programu, albo przestać go użytkować.

Rejestracja uprawnia do korzystania z programu po 14-dniowym okresie próbnym i korzystać z pomocy technicznej.

Użytkownikowi udziela się niewyłącznej licencji na korzystanie z programu na pojedynczym komputerze.

Program nie może być oddany w dzierżawę lub leasing, albo sprzedawany osobie trzeciej. Jakiekolwiek korzystanie z programu, które jest niezgodne z prawem międzynarodowym lub miejscowym jest zabronione tą licencją.

Odpowiedzialność za wskazane działania spoczywa na osobie, która dopuściła się tych działań.Program rozpowszechniany jest na zasadzie „JAK JEST” i ponosisz całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności programu oraz uzyskane wyniki.

IBIK nie udziela żadnych gwarancji, że program jest wolny od błędów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub dowolne koszty wynikłe z korzystania z tego programu, w tym utratę zysków, okresu przestoju maszyny i inne następstwa błędów w programie.
IBIK nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, związane lub wynikające z przedmiotu niniejszej Umowy lub działań podejmowanych zgodnie z nią.
IBIK NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, WŁĄCZAJĄC GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW.
IBIK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKÓD, UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOWOLNE INNE RODZAJE SZKÓD w następstwie wykorzystania lub nieprawidłowego wykorzystania danego ZABEZPIECZENIA PROGRAMOWEGO.
Wykorzystujesz program NA WŁASNE RYZYKO.Użytkownik nie może rozpowszechniać, kopiować komukolwiek, oddawać w dzierżawę i sprzedawać dany program.
Oprócz tego użytkownik nie może modyfikować, dekompilować lub odkrywać algorytmy używane do przesyłania programu lub jego części, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez obowiązujące prawo.

Każde takie nieuprawnione użycie może doprowadzić do natychmiastowego i automatycznego wygaśnięcia niniejszej licencji i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie podane umową licencyjną, należą. IBIK zastrzega sobie prawo do wprowadzania wyjątków od któregokolwiek z tych warunków lub zmienić te warunki w dowolnym czasie.

Jednakże, zawsze użytkownik może skorzystać z warunków niniejszej umowy licencyjnej, a nie z bieżącej wersji poprawionej (zauważ, że licencja ta jest oczywiście zastosowana tylko do tej kopii programu, dlatego jeśli firma zmieni warunki w przyszłej wersji, nie może stosować warunków tej umowy licencyjnej do nowej wersji programu).

Konfigurowanie danej kopii programu na komputerze użytkownika końcowego oznacza akceptację warunków danej umowy licencyjnej. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy licencyjnej, należy usunąć pliki programu z swoich urządzeń magazynujących i przestać korzystać z programu.