Instrukcja obsługi ASTER

Dla początkujących użytkowników programu ASTER, zaleca się zapoznanie z tą sekcją:
Skrócona instrukcja obsługi

Aby uzyskać bardziej szczegółową znajomość z programem ASTER:

Instrukcja obsługi programu ASTER:
FAQ

Powiązane artykuły:
Artykuły

Przetłumaczone z języka Angielskiego na polski przez : djandomor@gmail.com i wmotowidelko@gmail.com

Translated from English to polish by djandomor@gmail.com i wmotowidelko@gmail.com