Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:v2_25:core:faq:faq_licensing [2019/07/03 19:02]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
pl:v2_25:core:faq:faq_licensing [2020/05/17 21:14] (aktualna)
maria_k [Przeniesienie licencji / ponownej aktywacji ASTER]
Linia 8: Linia 8:
  
  
-===== Jak ponownie aktywować ​Aster? =====+===== Jak ponownie aktywować ​ASTER(Ten element dotyczy tylko wersji V7) =====
  
-Możliwe są dwa sposoby reaktywacji ​Aster.+Możliwe są dwa sposoby reaktywacji ​ASTER.
  
-1. Wydając limit aktywacji numeru seryjnego. Występuje zawsze, gdy Aster jest aktywowany przez Internet zgodnie z definicją w  [[..:​ugd:​ugd_licensing#​ugd_licensing_activation|Aktywacja licencji ASTER]]. Ta metoda jest dopuszczalna tylko w przypadku wymiany komputera PC lub wymiany procesora komputera.+1. Wydając limit aktywacji numeru seryjnego. Występuje zawsze, gdy ASTER jest aktywowany przez Internet zgodnie z definicją w [[..:​ugd:​ugd_licensing#​ugd_licensing_activation|Aktywacja licencji ASTER]]. Ta metoda jest dopuszczalna tylko w przypadku wymiany komputera PC lub wymiany procesora komputera.
  
 2. Nie wydając limitu aktywacji numeru seryjnego. 2. Nie wydając limitu aktywacji numeru seryjnego.
  
-Tę metodę należy stosować, gdy nie ma zmian w konfiguracji sprzętu. Może to być wymagane po ponownej instalacji systemu operacyjnego. W przypadku reaktywacji ​Aster w tym przypadku w nowym systemie operacyjnym wystarczy uruchomić plik REG, który ​Aster oferuje do przechowywania po ponownej aktywacji za pomocą pierwszej metody. Pamiętaj, aby go przechowywać,​ aby nie wydawać aktywacji w przyszłości po ponownej instalacji systemu operacyjnego. Dobrym wyborem jest generowanie obrazu systemu partycji HD z systemu operacyjnego (dostosowanego,​ jeśli to możliwe), co pozwoli w ciągu kilku minut przywrócić system po wystąpieniu jakichkolwiek usterek, w tym infekcji wirusowej itp. I zyskać czas na przywrócenie. Podano wiele aktywacji[[http://​proactive.star-force.com/​2.0/​activate.php|strona]] w sekcji Parametry numeru seryjnego.+Tę metodę należy stosować, gdy nie ma zmian w konfiguracji sprzętu. Może to być wymagane po ponownej instalacji systemu operacyjnego. W przypadku reaktywacji ​ASTER w tym przypadku w nowym systemie operacyjnym wystarczy uruchomić plik REG, który ​ASTER oferuje do przechowywania po ponownej aktywacji za pomocą pierwszej metody. Pamiętaj, aby go przechowywać,​ aby nie wydawać aktywacji w przyszłości po ponownej instalacji systemu operacyjnego. Dobrym wyborem jest generowanie obrazu systemu partycji HD z systemu operacyjnego (dostosowanego,​ jeśli to możliwe), co pozwoli w ciągu kilku minut przywrócić system po wystąpieniu jakichkolwiek usterek, w tym infekcji wirusowej itp. I zyskać czas na przywrócenie. Podano wiele aktywacji[[http://​proactive.star-force.com/​2.0/​activate.php|strona]] w sekcji Parametry numeru seryjnego.
  
 {{anchor:​faq_licensing_conditions}} {{anchor:​faq_licensing_conditions}}
Linia 35: Linia 35:
  
  
-===== Przeniesienie licencji / ponownej aktywacji ASTER =====+===== Przeniesienie licencji / ponownej aktywacji ASTER (Ten element dotyczy tylko nowej wersji ASTER) ​=====
  
 1. Nowa wersja ASTER pozwala na dezaktywację licencji, na przykład na przeniesienie do innego sprzętu.\\ 1. Nowa wersja ASTER pozwala na dezaktywację licencji, na przykład na przeniesienie do innego sprzętu.\\