Okno "Informacje o numerach seryjnych"

Okno "Informacje o numerach seryjnych"

W tabeli „Parametry numeru seryjnego” można znaleźć różne informacje o numerze seryjnym - prawdopodobnie najbardziej przydatna jest liczba miejsc, w których numer seryjny został aktywowany

Tabela „liczba aktywacji numeru seryjnego” zawiera szczegółowe informacje o każdej aktywacji numeru seryjnego.