Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:v2_25:core:faq:faq_soft [2019/07/03 19:02]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
pl:v2_25:core:faq:faq_soft [2019/08/21 19:57] (aktualna)
Linia 22: Linia 22:
  
 Podczas korzystania z Kaspersky Antivirus 2015 konieczne jest dodatkowo [[http://​support.kaspersky.com/​us/​11243|wyłączenie zapory ]]w ustawieniach antywirusowych . Podczas korzystania z Kaspersky Antivirus 2015 konieczne jest dodatkowo [[http://​support.kaspersky.com/​us/​11243|wyłączenie zapory ]]w ustawieniach antywirusowych .
- 
-<font inherit/​inherit;;#​d35400;;​inherit>​Sorry,​ but this part of the text isn't translated_________________________________________________________________________________</​font>​ 
  
 {{anchor:​faq_secure_data_input}} {{anchor:​faq_secure_data_input}}
  
-===== Login / password entry is duplicated to other workplaces ===== 
  
-This is manifested as:+===== Login / hasło są zduplikowane w innych stanowiskach ​ =====
  
-- the user enters credentials for authorization in e-mail or other services where authorization is required+Przejawia się to tym, że:
  
-at other user's workplaces also a login / password is begun to enter, for example, in a text document or text field+użytkownik wpisuje dane uwierzytelniające do e-maila lub innego serwisu gdzie autoryzacja jest wymagana
  
-The problem is created by Kaspersky Anti-Virus - the function is called “Secure Data Entry” and is used to protect against keyloggers. Duplication of input occurs because the antivirus intercepts the input before ASTERwhen it is not yet divided into workplaces and directs all in the browser windowbypassing everything. You can solve the problem only by disabling the "​[[http://​support.kaspersky.ru/​14340#​block4|Safe Data Entry]]"​ feature in the antivirus settings. Deselect all (or part of) checkboxes in Settings → Advanced → Safe data entry in Kaspersky Anti-Virus settings. Sites on which the “Safe Data Entry” function should not work can be added to the exclusion list.+na innym stanowisku także ten sam login / hasło jest wpisywanena przykładw dokumencie lub polu tekstowym
  
-<font inherit/inherit;;#​e74c3c;;​inherit>​_______________________________________________________________________________________________________________________<​/font>+Problem jest spowodowany przez antywirusa: Kaspersky Anti-Virus – funkcja która to powoduje nazywa się “Secure Data Entry” i jest używana by chronić użytkownika przed keyloggerami. Podwojenie syganłu wejściowego występuje ponieważ anywirus przechwytuje wprowadzany tekst przed programem ASTER, gdy nie jest on jeszcze podzielony między stanowiskami i wprowadzany jest wszędzie. Możesz rozwiązać ten problem wyłączając funkcję ​ "​[[http:​//support.kaspersky.ru/​14340#​block4|Safe Data Entry]]"​ w sutawieniach antywirusa. Odznacz wszystkie (lub część) pola wyboru w Settings → Advanced → Safe data entry w ustawieniach antywirusa Kaspersky. Strony na których funkcja “Safe Data Entry” nie powinna działać mogą być dodane do listy wyjątków.
  
 {{anchor:​faq_soft_browser}} {{anchor:​faq_soft_browser}}
 +
  
 ===== Uruchomienie Google Chrome, przeglądarek Mozilla Firefox na dodatkowych stanowiskach pracy ===== ===== Uruchomienie Google Chrome, przeglądarek Mozilla Firefox na dodatkowych stanowiskach pracy =====
Linia 56: Linia 54:
 Jednoczesne uruchomienie aplikacji Steam dwa lub więcej razy jest możliwe przy użyciu specjalnego programu (tzw. "​Piaskownicy"​). Istnieje kilka programów tego typu, w tym wbudowane w program antywirusowy. Uruchomienie zostało przetestowane za pomocą programu [[http://​www.sandboxie.com/​|Sandboxie]]. Po jego instalacji w menu kontekstowym skrótów pojawia się pozycja menu "​Uruchom w piaskownicy"​. W bezpłatnej wersji możesz używać tylko jednej piaskownicy naraz, jednak wystarczy, że zaczniesz dwie kopie Steam. Na przykład na pierwszym stanowisku uruchamiamy Steam w zwykły sposób, a na drugim w piaskownicy. W rezultacie dostajemy jedną kopię klienta Steam w każdym stanowisku pracy (dla każdej kopii wymagane jest własne konto Steam). W ten sposób możesz także uruchomić pewne aplikacje / gry, które nie wspierają bezpośrednio uruchomienia kilku kopii. Jednoczesne uruchomienie aplikacji Steam dwa lub więcej razy jest możliwe przy użyciu specjalnego programu (tzw. "​Piaskownicy"​). Istnieje kilka programów tego typu, w tym wbudowane w program antywirusowy. Uruchomienie zostało przetestowane za pomocą programu [[http://​www.sandboxie.com/​|Sandboxie]]. Po jego instalacji w menu kontekstowym skrótów pojawia się pozycja menu "​Uruchom w piaskownicy"​. W bezpłatnej wersji możesz używać tylko jednej piaskownicy naraz, jednak wystarczy, że zaczniesz dwie kopie Steam. Na przykład na pierwszym stanowisku uruchamiamy Steam w zwykły sposób, a na drugim w piaskownicy. W rezultacie dostajemy jedną kopię klienta Steam w każdym stanowisku pracy (dla każdej kopii wymagane jest własne konto Steam). W ten sposób możesz także uruchomić pewne aplikacje / gry, które nie wspierają bezpośrednio uruchomienia kilku kopii.
  
-Kiedy pojawiają się problemy, szczególnie w grach online, po uruchomieniu Steam, w Sandboxie powinieneś zaznaczyć pole "​Uruchom jako administrator UAC". Gra "​Dota2"​ może służyć jako przykład. Tutaj nie można rozpocząć szukania gry, podczas gdy gracze ze stacji roboczych ​Aster są zjednoczeni w jednej grupie.+Kiedy pojawiają się problemy, szczególnie w grach online, po uruchomieniu Steam, w Sandboxie powinieneś zaznaczyć pole "​Uruchom jako administrator UAC". Gra "​Dota2"​ może służyć jako przykład. Tutaj nie można rozpocząć szukania gry, podczas gdy gracze ze stacji roboczych ​ASTER są zjednoczeni w jednej grupie. 
 + 
 +**Instrukcje krok po kroku jak włączyć Steam i gry na drugim stanowisku:​** 
 + 
 +   - Pobierz I zainstaluj program Sandboxie na komputerzem podążając za wskazówkami znajdującymi się w instalatorze;​ 
 +  - Na drugim stanowisku, naciśnij prawym przyciskiem myszy na skrót Steam, w menu kontekstowym wybierz “Run in the sandbox”;​ 
 +  - Zaloguj się na konto Steam. Dla każdego stanowiska potrzebne jest oddzielne konto Steam; 
 +  - Niektóre gry offline można uruchomić z biblioteki Steam, reszta gier, w szczególności gry online, muszą być uruchomione przez program Sandboxie, tak samo jak Steam; 
 +  - By uruchomić grę w “piaskownicy”,​ musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrót gry i w menu kontekstowym wybrać “Run in the sandbox”;​ 
 +  - Jeśli nie masz skrótu gry na pulpicie, musisz znaleźć plik wykonywalny i potórzyć krok 5. Pliki wykonywalne mieszczą się w folderze instalacyjnym gry, na przykład:​ 
 + 
 +Dota 2 (F:​\steam\steamapps\common\dota 2 beta\game\bin\win64\dota2.exe) \\ Portal 2 (F:​\steam\steamapps\common\Portal 2\portal2.exe)