Skrócona instrukcja obsługi

Witaj w programie ASTER!

W tym przewodniku poznasz podstawowe ustawienia wymagane do pomyślnego uruchomienia ASTER.

Możesz pobrać plik instalacyjny ASTER z tego linku. Pobierz.

Podczas instalacji zachowaj domyślne opcje i kliknij przycisk „Dalej”, aby kontynuować. Instalacja wymaga uruchomienia pakietu instalacyjnego z uprawnieniami administratora.

Proces instalacji został opisany szczegółowo tutaj: Instalacja programu ASTER

Po instalacji Twój komputer musi zostać ponownie uruchomiony. Po ponownym uruchomieniu musisz uruchomić program „ASTER” z menu Start. (W przypadku, jeżeli nie uruchamia się automatycznie)

Kiedy uruchomisz „ASTER” po raz pierwszy, pojawi się monit o uaktualnienie. Kliknij przycisk „OK”, aby rozpocząć proces aktualizacji:

Request the administration rights

Po kliknięciu przycisku „OK” tworzony jest unikatowy identyfikator wyświetlany w oknie informacyjnym:

Your ID

Aby uzyskać więcej informacji o tym identyfikatorze, kliknij ten link: Identyfikator instalacji programu ASTER .

Po utworzeniu identyfikatora instalacji program sam się zrestartuje. Zostanie wyświetlony monit i zostaną wyświetlone dwie opcje:

The Welcome Window

Upewnij się, że komputer ma dostęp do Internetu. Kliknij drugą opcję, jeśli masz klucz aktywacyjny i aktywuj ASTER. Lub kliknij trzeci przycisk, jeśli chcesz używać ASTER w wersji próbnej przez 14 dni.

Jeśli korzystasz z Internetu przez serwer proxy, musisz skonfigurować ASTER, aby używał ustawień proxy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij ten link: Skonfiguruj ASTER aby korzystać z serwera proxy.

Po zainstalowaniu ASTER musisz podłączyć wszystkie monitory i ustawić ich natywną rozdzielczość. Musisz również umieścić wszystkie monitory w rozszerzonym trybie pulpitu. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz „Ustawienia ekranu” lub „Rozdzielczość ekranu” (w zależności od wersji systemu operacyjnego nazwa jest inna). Po otwarciu okna ustaw niezbędne ustawienia monitora. W systemie Windows 7 okno ustawień wygląda następująco:

In this window you should extend these displays and choose the screen resolution

Teraz otwórz panel kontrolny „ASTER”, a następnie kliknij zakładkę „Stanowiska pracy”, aby przypisać monitory dla każdego stanowiska. Najłatwiejszym sposobem przypisania monitorów jest przeciągnięcie ich do prostokątnego obszaru pod wybranym miejscem. Sekcja „Części zapasowe” zawiera nieprzypisane urządzenia, w tym klawiaturę, mysz i monitory.

Device assigning by dragging them into work area

Domyślnie, po uruchomieniu programu „ASTER” po raz pierwszy, wszystkie monitory są przypisane do pierwszego miejsca, a niektóre z nich mogą znajdować się w sekcji „Części zapasowe”.

Aby dowiedzieć się, który monitor odpowiada każdemu monitorowi w ustawieniach ASTER, możesz go sprawdzić na etykiecie narzędzia, ale najeżdżając na niego lub klikając „Wskaż urządzenie” w menu kontekstowym ikony monitora.Indicate monitors

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oznaczania urządzeń, kliknij tutaj: Oznaczanie urządzeń.

Po wykonaniu kroku 1-3 możesz włączyć „ASTER”. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Włącz ASTER i ponownie uruchom komputer” w zakładce „Ustawienia ogólne”. Po ponownym uruchomieniu komputera ASTER zostanie włączony, ale miejsca pracy nie zaczną działać. Musisz kliknąć przycisk „Uruchom stanowiska pracy”, aby ręcznie uruchomić stanowiska pracy. Jest to wymagane do przetestowania statusu wszystkich stanowisk pracy. Później możesz skonfigurować ASTER tak, aby automatycznie uruchamiał stanowiska pracy, wybierając żądaną opcję uruchamiania z rozwijanej listy:

Enable ASTER and reboot PC

Możesz po uruchomieniu programu przypisać inne urządzenia, takie jak klawiatura / mysz, kontroler do gier i urządzenia audio. Aby przypisać te urządzenia, a także monitory, wystarczy przeciągnąć i upuścić obraz urządzenia pod żądanym stanowiskiem pracy. Gdy urządzenie jest aktywne, będzie ono otoczone niebieską ramką na swoim obrazie, tak jak po poruszeniu myszą lub naciśnięciu klawisza na klawiaturze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania urządzeń, zobacz ten link Przydzielanie urządzeń.

W większości przypadków powyższe kroki wystarczą, aby pomyślnie uruchomić stanowiska pracy ASTER. Jeśli jednak to nie zadziała, możesz wykonać poniższe czynności:

  • Upewnij się, że dla kart graficznych są zainstalowane tylko sterowniki (szczególnie karty NVidia). Dla niekompatybilnych programów, patrz FAQ: Niekompatybilne oprogramowanie.
  • Przypisz monitor w prostej kolejności, tj. monitor 1.1 na pierwszym stanowisku pracy, monitor 1.2 na drugim stanowisku pracy, itp. Możesz ustawić monitory w dowolnej kolejności w zależności od wymagań.
  • Możesz skontaktować się z naszym wsparciem, klikając przycisk „Poproś o wsparcie” button Send the request to the technical supportw oknie ASTER. Aby uzyskać więcej informacji na temat prośby usługi pomocy technicznej od ASTER, zajrzyj do Wsparcie techniczne.
  • Przeczytaj naszą instrukcję Podręcznik Użytkownika ASTER,dla uzyskania odpowiedzi na każde pytanie, które możesz mieć.