"General Settings" زبانه

General Settings Tab

در این قسمت میتوانید فعال یا غیر فعال بودن یوزر ها را ببینید.و در قسمت Help میتوانید از راهنمای استر استفاده کنید.گزینه Enable aster and reboot pc را میتوانید بعد از انجام تغییرات زده تا سیستم ریبوت شده و تنظیمات set شوند.

  • «فعال یا غیرفعال کردن استر و ریستارت کامپیوتر:

این قابلیت به شما اجازه میدهد تا سرویس استر را فعال یا غیرفعال کرده و سیستم را ریستارت کنید. .

  • در قسمت How to start Workplace سه قسمت را مورد بررسی قرار میدهیم:
    1. Manual By The Run ASTER workplaces':به صورت دستی اجرا میشود.
    2. «When a systems starts up»:به صورت اتوماتیک هنگام بالا آمدن ویندوز اجرا میشود.
    3. «When a user logins first workplace», این گزینه می تواند به عنوان گزینه جایگزین نسبت به روش قبلی در نظر گرفته شود.