رابط برنامه "کنترل پنل استر"

این بخش به توصیف واسط گرافیکی برنامه اختصاص داده شده است.

1. نرم افزار استر رابط کاربری ساده ای دارد و برای کسانی که قصد راه اندازی آن را دارند بسیار راحت میباشد.
اگر جایی از رابط برنامه را درک نکردید ، کافیست نشانگر ماوس را به مکانی غیرقابل درک منتقل کنید و کلید کنترل F1 را فشار دهید و در مورد اطلاعات لازم را به دست آورید.

List of program windows Control ASTER:

به رابط کاربری استر خوش آمدید

پنجره اصلی کنترل پنل استر

پنجره فعال سازی استر

پنجره غیرفعال سازی

"License Expire Time" پنجره

Confirming starting of Workplaces window

درخواست فعال سازی به صورت اتوماتیک

"Account for Workplace" پنجره

"Assigning Video Outputs" پنجره

"IP Address for the Workplace" پنجره

"Applications and Folders" پنجره

"Confirm Device Destination" windows

"Devices to Workplace(s) Assignment" پنجره

"Support Request"پنجره

"Workplace Tab Settings" پنجره

"Proxy Server Setup" پنجره

"My Licenses" پنجره

"Check for Updates" پنجره

"Input Devices Switch" پنجره

"Create Master License" پنجره

"Experimental Settings" پنجره