"Assigning Video Outputs" پنجره

در این ویندوز می توانید چندین گزینه پیشرفته برای کارت ویدیو تعیین کنید: نوع اشاره گر ماوس (نرم افزار یا سخت افزار) و بازگرداندن ویدیوی خروجی کارت به سطح ویدیو های مختلف.

در اینجا می توانید لیستی از درگاه گرافیک را ببینید ، یک نوار با تمام خروجی های کارت گرافیک وجود دارد.

می توانید مشخص کنید که چه نوع خروجی گرافیک را می خواهید اختصاص دهید.

کادر انتخاب «نشانگر سخت افزار» به شما امکان می دهد نوع نشانگر ماوس را انتخاب کنید. هیچ تضمینی وجود ندارد که ویندوز به شما امکان می دهد تا انتخاب خود را انجام دهید ، اما می توانید امتحان کنید. لطفاً توجه داشته باشید که باید رایانه خود را مجدداً راه اندازی کنید تا ببینید تغییرات اعمال شده یا نه.