Historie verzí

V2.27 14-06-2020

 • Support of Windows 10 version 19041 (2004) (Vibranium) was added.
 • Added support for Miracast monitors.
 • Fixed error 4 (64.000000.000000.69.000000.000001.-60).
 • Added support WDDM 2.7.
 • Small bugs fixed.

v2.26.3 27-02-2020

 • Added the ability to use of keyboards power buttons.

v2.26.2 21-01-2020

 • Fixed error starting ASTER service.
 • Fixed problem with Windows Search service.
 • Some bugs fixed.

v2.26.1 12-09-2019

 • Fixed a problem with RDP connections in Windows 10 version 1903 (build 18362).
 • Fixed error 1 (3033929) on Windows 7 version 6.1.7601.24519.

v2.26 15-07-2019

 • Added ability to assign smartcard readers (can not be assigned through the assigned of USB hubs).
 • Added a warning message when at once logging on under the same account at different places.
 • Changes in the new scheme of driver loading to correct some causes of error 2 (-10).
 • Added support for WDDM 2.5/2.6 (DirectX 12).
 • Changes in the algorithm for turning on „extinguished“ monitors to reduce screen blinking when changing video mode (for Windows 8/10).

2.26b2 20-05-2019

 • Support of Windows 10 version 1903 (19H1) (build 18362-18399) was added. (tested only on 18362).
 • Changes for more reliable launch ASTER driver.
 • Changes in the GPU isolation code to fix a Vulkan problem.
 • Changes in the code of interaction with DirectX to correct 2 error (-5) which appeared after update Win10 17763.
 • Changes in user session management, which eliminate a number of problems related to the „disabled“ state of additional sessions.
 • Was added ability to simulate the software pressing Win+Ctrl+Shift+B to restart the video subsystem.

v2.2527-02-2019

 • Odteď není nutné zakazovat SecureBoot v BIOSu, ale je to stále nutné pro Windows Server 2016 (a novější) a pro systémy konfigurované tak, aby vyžadovaly podpis WHQL.​​​​​
 • Opravena chyba 1617, za předpokladu, že je použito nastavení chkLevel100;
 • Několik změn pro hladší fungování

Změny grafického rozhraní:

 • Přidáno nastavení pro rozdělování procesorů / jader
 • Do kontextového menu bloku „System“ byl přidán příkaz „Reset settings“ (resetovat výchozí nastavení);

v2.2424-11-2018

 • Chyba s nepracujícím touchpadem na USB monitoru byla opravena
 • změny ve správě grafických karet, které mohou potenciálně opravit některé problémy s monitory

v2.24b06-10-2018

 • • Byla přidána podpora pro Windows 10 verze 1809 (sestavení 17763)

v2.23

 • Vylepšení grafického rozhraní
 • Opraveny hlavní příčiny chyb při testování ovladače ASTER pomocí ověřovače
 • Zakázatelný zákaz používat GPU z jiných pracovišť (kontrolováno pouze pro aplikace Vulkan)
 • Číslování grafických karet bylo změněno tak, aby odpovídalo pořadí jejich inicializace, aby byla bootovací grafická karta číslo 1
 • Opraven bug 2 (-6)
 • Opraven problem se stejným COntainerId pro různá zařízení
 • Opraven problém se zpožděním spuštění služby Windows Audio Service
 • Byly přidány změny, které pravděpodobně eliminují nějaké z příčin BSOD
 • Opraveny nějaké bugy

v2.22 22-05-2018

 • Podpora pro WDDM 2.2, 2.3, 2.4
 • Bylo přidáno nastavení pro odepření přihlášení pod stejným uživatelem na různých místech (ve výchozím nastavení zakázáno).
 • Nějaké bugy byly opraveny
 • Byla přidána podpora aktualizace Windows 10 duben 2018, verze 1803 (sestavení 17134).
 • Opraven problém s detekcí kamer ve Windows 10 verze 1709 (16299).
 • Byla přidána podpora přiřazených USB rozbočovačů pracovištím.
 • Odepření přístupu k cizím diskům USB a USB-CD / DVD připojeným k přiřazeným rozbočovačům.
 • Disky USB a USB-CD / DVD jsou skryty, pokud zaškrtnete možnosti Průzkumník „Skrýt prázdné disky“ a „Nezobrazovat skryté soubory, složky a jednotky“.

v2.21 26-10-2017

 • Přidána podpora pro Windows 10 (1709 sestavení 16299)

v2.20 11-09-2017

 • Byla doplněna schopnost reloginu a zpožděného přihlášení pracovišť.
 • Některé problémy s nastavením monitoru související se systémem Windows 7 a 8 byly opraveny.
 • Byla vylepšena podpora monitorů, dotykových obrazovek a HID.
 • Byl přidán spořič obrazovky PowerSaver pro úsporu energie na neaktivních pracovištích.
 • Byla přidána kompatibilita s ovladačem spacedesk ve Windows 7 a 8.
 • Byla přidána možnost přidělit webové kamery pracovištím.
 • Některé bugy byly opraveny

v2.19

 • Obrovský update Windowsu 10 na sestavení 15063 odhalil některé problémy v beta verzi 2.19, tato verze vyžadovala významnou revizi a byla přejmenována na 2.20.

v2.18 12-04-2017

 • Byla přidána podpora pro Windows 10 sestavení 15063.
 • Opravena chyba - blikání ve fázi „Přihlašovací obrazovka“.

v2.17 08-02-2017

 • Podpora pro dotykové obrazovky typu HID, které nevyžadují ovladače ve Windows 8, 10.
 • (Není ověřena) podpora grafických tabletů typu HID ve Windows 8, 10, které nevyžadují instalaci ovladače.
 • Eliminace vlivu kláves a tlačítek HID z dalších pracovišť na první pracoviště.
 • Podpora pro DOD-monitory, zejména monitory DisplayLink, je nyní standardně zapnuta (platí pouze pro Windows 10 sestavení 14393 a vyšší).
 • Zakázaná instalace ovladačů displejů při zapnutém ASTERu.
 • Opraven problem s aktivací zkušební verze

v2.16 05-11-2016

 • Volitelná podpora pro zobrazovací zařízení (zařízení pouze pro zobrazení), včetně podpory monitorů DisplayLink s novým ovladačem v systému Windows 10 sestavení 14393 a vyšším

v2.15 12-10-2016

 • Opraven bug ASTER CORE ERROR 4 (64.000000.000000.69.000000.000001.-55)
 • Změna pro udržitelnější zvuk
 • Vylepšená podpora režimu celé obrazovky ve hrách
 • Podpora pro řadiče Xbox, například joystick a gamepad

v2.14 14-08-2016

 • Snížen efekt snižování FPS na dalších pracovištích;
 • Snížení pravděpodobnosti dopadu nedostatku zvukových zařízení;

v2.13 07-08-2016

 • Přidána podpora Windows 10 sestavení 14393
 • Vylepšeno grafické rozhraní
 • Nějaké bugy byly opraveny:
 1. Chyba aktivace zkušebního období
 2. Limitace celoobrazovkových režimů
 3. Nestabilní spuštění po aktualizacích systému

v2.12 15-07-2016

 • Byla přidána podpora pro Windows 10 sestavení 10586.494
 • Vylepšeno grafické rozhraní
 • Přidána možnost přenesení licence
 • Nějaké bugy byly opraveny: antivirus incompatibility

v2.11 01-04-2016

 • Zlepšení RDP spojení s obráceným pořadím přiřazení displejů;
 • Imitace obrazovky šetřící energii pro oddělené grafické karty odesláním příkazů zapnout / vypnout na obrazovky;
 • Přidali jsme možnost deaktivace ASTER, aby bylo možné licenci převést na jiný počítač.

v1.2.4.18.12.3.1.3.2

 • Podstatné změny ve správě displejů;
 • Režim úspory energie je blokován (místo toho použijte prázdný spořič obrazovky)
 • Nastavení zobrazení nepřetrvává po vypnutí systému a po odhlášení uživatele (před aktivací softwaru ASTER nastavte požadované rozlišení pro každý displej);
 • Možnost „odložit aktualizace“ služby Windows Update je zapnuta nuceně, takže hlavní aktualizace systému (nové verze) nebudou instalovány automaticky, jakmile budou uvolněny. To vám umožní pokračovat v běhu více uživatelů, zatímco my přizpůsobujeme ASTER pro nové sestavení systému (http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/defer-upgrades-in-windows-10)

v1.2.4.17.12.3.1.2.6.

 • Přidána podpora pro Windows 10 sestavení 10586
 • Režim úspory energie je blokován (místo toho použijte spořič obrazovky)

v1.2.4.16.11.3.1.2.6

 • Změny pro podporu celoobrazovkových grafických aplikací (včetně her);
 • Opraven problém s vypnutím obrazovky 1. stanice při provádění kódu při spuštění