Historia wersji

v2.51 26.09.2023

 • License deactivation process when PC change and upgrade is processed without human support, but limited in quantity of transfers;
 • camera devices now can be indicated;
 • ASTER logo on Windows login screen when ASTER is active;
 • added GUI themes;
 • GUI redesigned.

v2.31.1 14.08.2022

 • Added support for Windows 11 (22H2), build 22621,22622.
 • Added support for Windows 10 (22H2), build 19045

v2.31 21-07-2022

 • Added support for Windows Server 2022 original release, build 20348.
 • Added support for Windows 11 (22H2), build 22621.
 • Applied a new mechanism of assigning cameras for Windows 8/10/11, enabled by default for a new ASTER installation, disabled by default when updating.
 • Fixed an issue where screen might stop refreshing on Windows 11 and Windows Server 2022.
 • Optimized the internal processes of the GUI.
 • Fixed a bug causing error 109 to be raised with no external reason.
 • Solved the problem of incorrect positioning of monitor indications.
 • Implemented a solution for running Steam on more than one workplace without sandboxing, switchable, enabled by default.
 • Fixed the problem of randomly blanking the screens of the other workplaces when user turns off or disconnects its monitor.
 • Small bugs fixes.

V2.3019-10-2021

 • Dodano wsparcie dla Windows 11, kompilacja 21354-22454, tylko x64.
 • Dodano wsparcie dla Windows 10 build 19044, tylko x64.
 • W szczególnych przypadkach został naprawiony problem z aktualizacją ekranu, który występował po ponownej komutacji monitorów (w systemie Windows 11);
 • Małe poprawki błędów.

V2.29.1 05-09-2021

 • Naprawiono sterowanie wyjściem wideo typu „INTERNAL” (ekran laptopa).
 • Naprawiono problem urządzeń dźwiękowych niedostępnych w aplikacjach ze Sklepu Windows (tylko z Windows 10 build 15063 i nowszy).
 • Dodano możliwość włączenia trybu „SharedPCMode” na ekranie blokady (teraz pokazuje przycisk wylogowania, selektywnie dla miejsc pracy).
 • Przerobiono procedurę włączania ASTER.
 • Dodano wsparcie beta dla Windows 10 build 19044 (nie w pełni przetestowane).
 • Dodano wsparcie beta dla Windows 11 build 21354-22000 (tylko x64 Bit OS).
 • Dokonano kilku drobnych zmian dla większej stabilności ASTER.

v2.29 02.07.2021

 • Zaktualizowano kreatora do wstępnej konfiguracji miejsc pracy.
 • Dodano wsparcie dla x32 Windows 10 21H1 (kompilacja 19043).
 • Dodano synchronizację procedur sterowania trybem wideo.
 • Dodano zapisywanie ostatniego zalogowanego użytkownika dla Windows 8/10 (testowane tylko na lokalnych użytkownikach).

v2.28.1 01.05.2021

 • Dodano obsługę do Windows 10 20H2 (kompilacja 19043).
 • Korekta drobnych błędów.

V2.28 22-12-2020

 • Błąd rozruchu systemu z włączonym ASTER w Windows 8 został naprawiony;
 • Dodano kompatybilność z „podstawową kartą wideo Microsoft”;
 • Zwiększony limit czasu uruchamiania w dodatkowych miejscach dla niezawodnego uruchamiania na wolnych systemach;
 • (Poprawka anulowana) Naprawiono problem z wygaszaniem ekranów we wszystkich stanowiskach, gdy użytkownik wylogowuje się z systemu Windows 10, kompilacja 19041.
 • Małe poprawki błędów.

V2.27.2 01-10-2020

 • Dodano wsparcie do Windows 10 20H2 (kompilacja 19042);
 • Naprawiono problem z zarządzaniem sesjami w systemie Windows 10, kompilacja 19041, który był jedną z przyczyn problemów z dźwiękiem.
 • Dodano zmiany w zarządzaniu ekranami - obsługa podłączania / odłączania podczas pracy (na razie tylko dla Windows 10 15063 i nowszych);
 • Naprawiono problem z wygaszaniem ekranów we wszystkich stanowiskach, gdy użytkownik wylogowuje się z systemu Windows 10, kompilacja 19041.

V2.27 14-06-2020

 • Dodano obsługę systemu Windows 10 w wersji 19041 (2004) (Vibranium).
 • Dodano obsługę monitorów Miracast.
 • Naprawiono błąd 4 (64.000000.000000.69.000000.000001.-60).
 • Dodano obsługę WDDM 2.7.
 • Naprawiono małe błędy.

v2.26.327-02-2020

 • Dodano możliwość korzystania z przycisków zasilania klawiatury.

v2.26.221-01-2020

 • Naprawiono błąd podczas uruchamiania usługi ASTER.
 • Naprawiono problem z usługą Windows Search.
 • Naprawiono niektóre błędy.

v2.26.112-09-2019

 • Naprawiono problem z połączeniem RDP w Windows 10 wersja 1903 (build 18362).
 • Naprawiono błąd 1 (3033929) w Windows 7 wersja 6.1.7601.24519.

v2.2615-07-2019

 • Dodano możliwość do przypisywania czytnika kart (Nie może być przypisany przez oryginalne huby USB).
 • Dodano wiadomość ostrzegającą przed logowaniem jednym kontem na różnych urządzeniach.
 • Zmiany w nowym schemacie ładowania sterowników w celu uniknięcia przyczyn błędu 2 (-10).
 • Dodano wsparcie dla WDDM 2.5/2.6 (DirectX 12).
 • Zmiany w algorytmie podczas uruchamiania „wygaszonego” monitora w celu zredukowania migania w trakcie zmiany ustawień video (Dla Windows 8/10).

v2.26b2 20-05-2019

 • Dodano wsparcie dla Windows 10 wersja 1903 (19H1) (build 18362-18399) (testowane tylko na 18362).
 • Zmiana na bardziej solidny sterownik uruchamiania ASTER'a.
 • Zmiany kodu izolacji GPU w celu naprawy problemów z Vulcanem.
 • Zmiany w kodzie dotyczące DIrectX naprawiające 2 błędy (-5) które pojawiły się po aktualizacji Win10 17763.
 • Zmiany w sekcji zarządzania sesjami użytkownika, usuwające błędy związane z „Wyłączonym” statusem oddzielnych sesji.
 • Została dodana możliwość symulacji oprogramowania naciskając Win+Ctrl+Shift+B by zrestartować podsystem video.

v2.25 27-02-2019

 • wyłączenie SecureBoot w ustawieniach BIOS nie jest już konieczne, ale nadal musi zostać wyłączone w Windows Server 2016 (i późniejsze) oraz dla systemów skonfigurywanych by wymagały certyfikacji WHQL;
 • naprawiono błąd 1617, ustawienie chkLevel100 jest stosowane;
 • kilka poprawek dla stabilniejszego działania;

Zmiany interfejsu:

 • dodano możliwość przydzielenia procesorów / rdzeni;
 • komenda „Reset settings” (reset do ustawień domyślnych) została dodana do menu kontekstowego w dziale „System”;

v2.2424-11-2018

 • bug z niedziałającym touchpadem na monitorze USB został naprawiony;
 • zmiany w zarządzaniu kartami graficznymi, potencjalna poprawa działania z monitorami;

v2.24b06-10-2018

 • wsparcie dla Windows 10 w wersji 1809 (build 17763);

v2.23

 • udoskonalenia interfejsu;
 • naprawiono główne powody błędu podczas testowania sterownika ASTER za pomocą Verifier;
 • wyłączalny zakaz używania kart graficznych z innych terminali (sprawdzone na aplikacjach używających API Vulkan);
 • numerowanie kart graficznych zostało zmienione by zgadzało się z kolejnością ich rozruchu, pierwsza w rozruchu karta graficzna to numer 1;
 • naprawiono błąd 2 (-6);
 • naprawiono problem z tym samym ContainerID dla różnych urządzeń;
 • naprawiono problem z opóźnionym rozruchem Windows Audio Service;
 • dodano zmiany które prawdopodobnie eliminują powód niektórych BSOD;
 • naprawiono kilka pomniejszych bugów;

v2.22 22-05-2018

 • wsparcie dla WDDM 2.2, 2.3, 2.4;
 • dodano opcję blokowania logowania jako ten sam użytkownik na kilku terminalach (domyślnie wyłączone);
 • naprawiono kilka pomniejszych bugów;
 • wsparcie dla Windows 10 Kwiecień 2018, wersja 1803 (build 17134) zostało dodane;
 • naprawiono problem z wykrywaniem kamer w Windows 10 wersja 1709 (16299);
 • wsparcie dla przydzielonych hubów USB do terminali zostało dodane;
 • odmowa dostępu dla innych' dysków USB i USB-CD / DVD, podłączonych do przydzielonych hubów USB;
 • dyski USB i USB-CD / DVD będą ukryte, jeśli w Ekploratorze zaznaczone będą opcje „Ukryj puste napędy” i „Nie pokazuj ukrytych plików, folderów i napędów”;

v2.21 26-10-2017

 • wsparcie dla Windows 10 (1709 build 16299) zostało dodane;

v2.20 11-09-2017

 • możliwość przelogowania opóźnionego logowania terminali została dodana;
 • kilka problemów z ustawianiami monitora powiązanymi z Windows 7 i 8 zostało naprawionych;
 • wsparcie dla monitorów, ekranów dotykowych i HID zostało poprawione;
 • wygaszacz PowerSaver by ograniczyć zużycie energii na nieaktywnych terminalach został dodany;
 • zgodność ze sterownikiem spacedesk w Windows 7 i 8 została dodana;
 • możliwość przypisania kamerek internetowych do terminali została dodana;
 • naprawiono kilka pomniejszych bugów;

v2.19

 • duża aktualizacja Windows 10 do 15063 build sprawiła troche probleów w wersji beta 2.19, będzie ona potrzebowała znaczącej korekty przez co została przemianowana na 2.20;

v2.18 12-04-2017

 • wsparcie dla Windows 10 build 15063 zostało dodane;
 • naprawiono bug – miganie na poziomie „Ekranu logowania”;

v2.17 08-02-2017

 • wsparcie dla ekranów dotykowych typu HID w Windows 8, 10, które nie potrzebują instalacji zewnętrznego sterownika;
 • (Nie zweryfikowane) wsparcie dla tabletów graficznych typu HID w Windows 8, 10, które nie potrzebują instalacji zewnętrznego sterownika;
 • eliminacja wpływu myszy i klawiatur typu HID z dodatkowych terminali na terminal pierwsze;
 • wsparcie dla monitorów DOD, w szczególności monitorów DisplayLink, jest teraz domyślnie włączone (dotyczy tylko Windows 10 build 14393 i nowszych);
 • zablokowano możliwość instalacji sterowników ekranu gdy ASTER jest uruchomiony;
 • naprawiono problem z aktywacją okresu próbnego;

v2.16 05-11-2016

 • Opcjonalne wsparcie dla wyświetlaczy (urządzeń tylko wyświetlających), włączając monitory Display-Link z nowymi sterownikami w Windows 10 build 14393 i nowszym;

v2.15 12-10-2016

 • naprawiono bug ASTER CORE ERROR 4 (64.000000.000000.69.000000.000001.-55);
 • zmiana na bardziej trwałą kontrolę dźwięku;
 • poprawiono wsparcie dla gier w trybie pełnoekranowym;
 • wsparcie dla kontrolerów gier takich jak gamepad lub joystick zsotało dodane;

v2.14 14-08-2016

 • zmniejszono efekt niskiego FPS na dodatkowych terminalach;
 • zmniejszono prawdopodobieństwo wystąpienia efektu braku urządzeń wyjściowych dzwięku;

v2.13 07-08-2016

 • wsparcie dla Windows 10 build 14393 zostało dodane;
 • poprawiono interfejs;
 • naprawiono kilka bugów:
  1. błąd aktywacji okresu próbnego;
  2. limitacje trybów pełnoekranowych;
  3. niestabilny boot po aktualizacji systemu;

v2.12 15-07-2016

 • wsparcie dla Windows 10 build 10586.494 zostało dodane;
 • poprawiono interfejs;
 • możliwość transferu licencji została doana;
 • naprawiono kilka bugów: antivirus incompatibility;

v2.11 01-04-2016

 • poprawiono połączenie RDP z odwrotną kolejnością przydzielenia wyświetlaczy;
 • dodano imitację oszczędzania energii dla oddzielnych kart graficznych poprzez wysyłanie komend wł/wył do monitorów;
 • dodano możliwość deaktywacji program ASTER przy przenoszeniu licencji na inny PC;

v1.2.4.18.12.3.1.3.2

 • znaczne zmiany w zarządzaniu wyświetlaczami;
 • tryb oszczędzania energii monitora jest zablokowany (w zamian można użyć pustego wygaszacza ekranu);
 • ustawienia ekranu nie zostają zachowane przy wyłączeniu systemu i wylogowaniu (proszę ustawić pożądaną rozdzielczość dla każdego ekranu przed włączeniem programu ASTER);
 • opcja “Odrocz aktualizacje” w Windows Update jest włączona, przez co poważne aktualizacje systemu nie będą aktualizowane automatycznie. Pozwoli to korzystać z kilku terminali podczas gdy my będziemy adaptować ASTER dla nowych wersji systemu (http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/defer-upgrades-in-windows-10);

v1.2.4.17.12.3.1.2.6.

 • wsparcie dla Windows 10 build 10586 zostało dodane;
 • tryb oszczędzania energii monitora jest wyłączony (w zamian można użyć wygaszacza ekranu);

v1.2.4.16.11.3.1.2.6

 • zmiany we wsparciu pełnoekranowych aplikacji graficznych (w tym gier);
 • naprawiono problem z gaśnięciem ekranu pierwszej stacji podczas wykonywania autostartu.