Příručka k použití

Vítejte v ASTERU!

V této příručce si ukážeme základní nastavení potřebné k úspěšnému zprovoznění programu ASTER.

Instalační soubor programu ASTER si můžete stáhnout z tohoto odkazu. Stáhnout zde Download.

Instalaci prověďte s přednastavenými parametry v instalátoru, používejte pouze možnost “další” (“next”). K instalaci je potřeba spustit instalační soubor jako správce.

Instalační proces je podrobně popsán zde: Instalace programu ASTER

Po dokončení instalace bude potřeba restartovat počítač. Po úspěšném restartu počítače spusťte program “ASTER” z nabídky menu Start (v případě, že se nespustí automaticky).

Po prvním spuštění programu ASTER, budete vyzvání k procesu upgrade. Klikněte na tlačítko “OK” ke startu tohoto procesu:

Request the administration rights

Po kliknutí na tlačítko “OK” dojde k vytvoření unikátního identifikačního instalačního čísla, které se v okně zobrazí:

Your ID

Pro vice informací o tomto identifikačním instalačním čísle klikněte na tento odkaz: Instalační číslo ASTERU.

Po vytvoření instalačního čísla se program sám restartuje. Po tomto restartu se objeví okno s možnostmi:

The Welcome Window

Ujistěte se, že Váš počítač je připojen k internetu. V případě, že máte aktivační klíč, klikněte na druhou možnost a aktivujte ASTER. V opačném případě klikněte na třetí možnost a používejte ASTER zdarma po dobu 14 dní.

Pokud se k internetu připojujete skrze proxy server, nastavte ASTER k použití proxy serveru. Pro podrobné informace, klikněte zde: nastavení ASTERU pro používání Proxy serveru.

Po instalaci programu ASTER je potřeba připojit všechny monitory, které chcete použít a nastavit je na jejich nativní (standartní) rozlišení. Také je potřeba monitory nastavit do módu “rozšíření obrazovky”. Tento krok lze provést následovně: klikněte pravým tlačítkem myši kdekoliv na volné místo na ploše a zvolte možnost “Nastavení obrazovky” či “Rozlišení obrazovky” (to závisí na verzi operačního systému). Po otevření tohoto okna proveďte potřebné změny v nastavení monitorů. Ve windows 7 bude okno tohoto nastavení vypadat následovně:

In this window you should extend these displays and choose the screen resolution

Poté otevřete ovládací panel programu ASTER a klikněte na možnost “Workplaces” (stanice) pro přiřazení jednotlivých monitorů ke svým stanicím. Nejjednodušší způsob pro přiřazení monitorů je přetáhnutí monitoru do obdelníku, který se nachází pod názvem jednotlivých stanic. Sekce “Spare Parts” - Spares (zbývající položky) obsahuje nepřiřazená zařízení, jako jsou klávesnice, myši a monitory.

Device assigning by dragging them into work area

Standartně, při prvotním spuštění programu ASTER budou všechny monitory přiřazeny k první stanici a některé z nich mohou být v sekci Spare Parts” – Spares. K zjištění toho, který monitor odpovídá monitoru v nastavení programu ASTER, můžete najet myší na daný monitor, kde se objeví informace o monitoru, či kliknout na ikonu daného monitoru pravým tlačítkem myši a vybrat možnost „Indicate Device“ (identifikace zařízení).

Indicate monitors

Pro vice informací o identifikaci zařízení klikněte zde Identifikace zařízení.

Po dokončení kroků 1-3 můžete povolit ASTER. Pro povolení programu ASTER klikněte na tlačítko “Enable ASTER and reboot PC” (povolit ASTER a restartovat počítač) v okně “General Settings” (obecná nastavení). Po restartu počítače bude ASTER povolen, ale stanice ještě v provozu nebudou, k tomu je potřeba kliknout na tlačítko “Start workplaces” (zapnout stanice) manuálně. To je potřeba k ověření stavu (funkčnosti) všech stanic. Později můžete ASTER nastavit tak, aby se stanice zapínali tak, jak budete potřebovat pomocí možností v níže znázorněném menu:

Enable ASTER and reboot PC

Po zprovoznění ASTERU můžete přiřaditi i jiná zařízení, jako jsou: klávesnice/myš, gamepady a zařízení zpracovávající zvuk. K přiřazení těchto zařízení, stejně jako u monitorů, jednodušše přetáhněte ikonu zařízení do obdelníkového prostoru po jménem stanice. Ve chvíli, kdy je zařízení používáno, bude obklopeno modrým rámem, například když pohnete myší či stiskněte tlačítko na klávesnici.

Více informací ohledně přiřazování zařízení naleznete v tomto odkazu: Device Allocation.

Ve většině případu jsou výše zmíněné kroky dostatečné k tomu, aby bylo možno úspěšně spustit ASTER stanice. V případě, žy by tomu tak nebylo, následujte kroky zmíněné níže:

  • Ujistěte se, že jsou pro grafické karty jsou nainstalovány pouze ovladače (zejména pro karty společnosti nVidia). Pro seznam nekompatibilních programů shlédněte FAQ: Incompatible software .
  • Přiřaďte monitory ve správném pořadí, tzn. monitor 1.1 k první stanici, monitor 1.2 ke druhé stanici, atd. V případě funkčnosti lze monitory nastavit dle potřeby.
  • Můžete kontaktovat naši podporu kliknutím na tlačítko „Request Support“ Send the request to the technical supportv okně ASTERU . Pro vice informací ohledně žádosti o podporu shlédněte Technická Podpora
  • • Přečtěte si naši uživatelskou příručku ASTER, kde naleznete odpovědi na otázky, které se mohou vyskytnout.