درخواست فعال سازی به صورت اتوماتیک

Request for Automatic Activation

برای ادامه روند فعال سازی خودکار ، مجوز استر را در جعبه متن وارد کنید. اگر در هنگام ایجاد مجوز اصلی ، رمز ورود تنظیم کرده اید ، ممکن است پرونده ورود رمز عبور ظاهر شود.

برای فعال کردن کد فعال سازی از مجوز اصلی ، روی دکمه « فعال سازی » کلیک کنید.