Żądanie aktywacji automatycznej

Żądanie aktywacji automatycznej

Wprowadź licencję ASTER w polu tekstowym, aby kontynuować procedurę automatycznej aktywacji. Plik hasła może pojawić się, jeśli ustawiłeś hasło podczas tworzenia licencji głównej.

Kliknięcie przycisku „Aktywuj” aktywuje numer seryjny z licencji głównej.

Możesz anulować aktywację licencji głównej, klikając przycisk „Anuluj”.