"Proxy Server Setup" پنجره

 Proxy settings

این پنجره را میتوان در Extended Setting باز نمود.

شما میتوانید HTTP یا Socks5 را انتخاب کنید.

در قسمت Host آدرس آی پی سرور پروکسی را وارد کنید.

در قسمت Port پورت مورد نظر را وارد نموده.

میتوانید از کلید Test برای تست Connection استفاده نموده.