Okno "Konfiguracja serwera proxy"

Okno "Konfiguracja serwera proxy"

Okno można otworzyć za pomocą przycisku ustawienia proxy w „Rozszerzone ustawienia”

Możesz wybrać (HTTP lub SOCKS5) z listy rozwijanej Typ

W polu „Host” - wprowadź nazwę (lub adres IP) serwera proxy.

W polu „Port” - wprowadź port serwera proxy.

Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia podczas łączenia się z nim, wprowadź nazwę użytkownika i hasło odpowiednio w polu „Użytkownik” i „Hasło”.

Kliknij przycisk „Тest”, aby sprawdzić połączenie z serwerem proxy

Aby zapisać lub anulować zmiany, kliknij przycisk „Zapisz” lub „Anuluj”.