Práce s licencemi

Program ASTER provádí automatickou zálohu kopie informací o aktivních licencích, které jsou na daném počítači, na náš licenční server. Tato záloha Vám umožňuje obnovit všechny aktivované klíče pomocí několika kliků. To se může hodit v případě, že Váš počítač přestane fungovat, při přeinstalování operačního systému či zapomenutí licenčního klíče, když potřebujete obnovit Vámi zakoupené licence pro aktivaci program ASTER.

Dbejte na to, že licenci lze obnovit pouze na počítači, kde byla vytvořena a processor tohoto počítače nebyl měněn. Licence je vázána na pevný disk a CPU, v případě, že budou vyměněny, licenci nebude možno obnovit.

Po aktivaci licence je vytvořena její kopie, která je odeslána na server. Aby ASTER mohl počítač identifikovat, vytvoří a přidělí počítači jedinečné identifikační číslo. Po prvním spuštění program ASTER se zobrazí tato zpráva:

information message: Upgrade Required

Po kliknutí na tlačítko “OK” bude vytvořeno unikátní identifikační číslo tak, jako je znázorněno v okně níže:

Save your ASTER installation ID

Poznamenejte a uschovejte si prosím toto číslo například do zápisníku či cloudového úložiště jako je třeba Google Drive či OneDrive. Toto identifikační číslo umožňuje obnovit (shlédněte obnovení licence ze zálohy) Vaše licenční data programu ASTER v případě, že budete potřebovat přeinstalovat Windows. Doporučujeme neukládat identifikační údaje programu na stejný počítač, kde je program nasintalován z důvodu možné ztráty těchto dat v případě, že systém přestane fungovat.

V případě, že potřebujute shlédnout identifikační číslo, můžete ho nalézt levém spodním rohu ovládacího panelu programu ASTER

Zkušební Doba

Po první instalaci programu ASTER (či instalaci po přeinstalování systému Windows) a vytvoření instalačního čísla se otevře okno s třemi možnostmi:Welcome Screen: Choose Your Option

K aktivaci zkušební verze či aktivaci licence je potřeba připojení k internetu. V případě, že se k internetu připojujete pomocí proxy serveru, vyberte první možnost k nastavení programu ASTER pro připojení skrze proxy server. (Shlédněte nastavení programu ASTER pro připojení skrze proxy server). V případě, že jste si koupili licenci programu ASTER, vyberte druhou možnost. Pokud chcete program ASTER vyzkoušet, vyberte poslední možnost a aktivujte 14 denní zkušební dobu.

Tak jako licence programu ASTER je i zkušební doba vázána na hardware počítače. To znamená, že při přeinstalování programu (včetně aktualizací) nedojde k obnovení zkušební doby, tzn. Při přeinstalování programu neprodloužíte zkušební dobu o další měsíc.

Program ASTER má 14-denní zkušební dobu, během které můžete vyzkoušet možnosti program a rozhodnout se o koupi licence. Ve zkušební době bude program ASTER fungovat bez jakýchkoliv omezení.

Otevřete-li kontrolní panel programu ASTER v momentě, kdy zbývá už jen pár dní zkušební doby, zobrazí se informační tabulka oznamující tuto skutečnost včetně počtu dní, které zbývají.

Po uplynutí zkušební doby se při zapnutí programu ASTER zobrazí okno, které oznamuje, že zkušební doba je u konce a k dalšímu používání progamu je třeba zakoupit licenci. Doufáme, že 14-denní zkušební doba je dostačující k rozhodnutí ke koupi licence. V tento moment se také můžete rozhodnout program odinstalovat, v případě, že si licenci kupovat nechcete.

End of trial period. Enter Your Activation ID

Aktivační klíč

Po zakoupení licence obdržíte aktivační klíč. K aktivaci licence je potřeba, aby daný počítač byl připojen k internetu. Pro aktivaci licence klikněte na tabulku «Registration»(Registrace), poté vložte aktivační klíč a klikněte na tlačítko «Activate»(Aktivovat). Po úspěšné aktivaci budete vyzváni k restartu ovládacího panelu programu ASTER, což je nutnost.

Activation Dialog

Získání a aktivace licence ASTER Pro (doživotní) Vám dává právo k obdržení dalších 14 dní zkušební doby. Tato zkušební doba Vám umožní vyzkoušet ASTER s velkým množstvím pracovních stanic a možná se i rozhodnout ke koupi přídavných licencí. Na jednom počítači lze aktivovat vice licencí pro získání většího počtu stanic. Maximální počet stanic na jednom počítači je 12. Zkušební doba přídavných pracovních stanic začína po aktivaci těchto stanic. To Vám umožňuje rozhodnout se pro zakoupení přídavných licencí později.

Před podniknutím tohoto kroku se ujistěte, že Váš počítač umožňuje přidání dalších stanic. Takto můžete zkontrolovat, kolik pracovních stanic je Váš počítač schopen podporovat a ověřit výkon jednotlivých stanic. Až si budete jisti, můžete aktivovat zkušební dobu dalších stanic v menu registrace (v menu klikněte na tlačítko “Activate trial workplaces” – “aktivovat zkušební dobu stanic”), to můžete také udělat z nabídky “workplaces” – “stanice” pomocí pravého kliknutí do prostoru tabulky.

Activation Dialog: Trial PeriodActivate Trial Period

Hromadný aktivační klíč

Narozdíl od běžného aktivačního klíče (sériového čísla) který je navržen tak, aby aktivoval program ASTER na jednom počítači, je hromadný aktivační klíč určen k tomu, aby aktivoval program ASTER na vice počítačích. Hromadný aktivační klíč je vhodný zejména k hromadné instalaci program např. pro použití ve firemním prostředí či při distribuci počítačů s předem nainstalovanými programy, který take obsahuje program ASTER. Stačí si poznamenat a používat pouze jedno sériové číslo, narozdíl od používání vice čísel, jako by tomu bylo s běžnou licencí.
Hromadné sériové číslo je defacto list několika stejných sériových čísel stejného typu licence. Pří nákupu hromadného sériového čísla je potřeba upřesnit typ licence (Home či Pro). Pro licenci typu Pro je třeba specifikovat, celkový počet jednotlivých stanic, které budou na všech počítačích spuštěny a take počet počítačů, které je třeba licencovat.
Je třeba si uvědomit, že licence v tomto balíku budou naprosto stejné. Stejný typ (Home či Pro) a stejný počet pracovních stanic na každém počítači. Při tvorbě hromadného sériového čísla je použit počet (roven celkovému počtu počítačů z Vaši objednávky) běžných sériových čísel, pro tento počet je vytvořeno jedno hromadné sériové číslo, které obdržíte (společně s jednotlivými čísly obsaženými v tomto balíku).
Manuální aktivace hromadným sériovým číslem je stejná, jako u běžného sériového čísla, tzn. číslo je zadáno do pole, které je pro to určené. Hromadné sériové číslo je posláno na licenční server, kde server vybere volné (zatím neaktivované) sériové číslo z odpovídajícího balíku a následně toto číslo aktivuje. Toto číslo je poté přiřazeno k počítači, který danou žádost o aktivaci odeslal. V případě, že znovu požádáte o aktivaci ze stejného počítače, server vyhledá licenci, která počítači odpovídá a vyšle informaci, která počítači sdělí, že je již registrován. V případě nechtěného (či chtěného) pokusu o novou aktivaci nebude použito nové sériové číslo.

ASTER Master Licence

Jedna z neoblíbenějších metod instalace program ASTER je jeho hromadná distribuce např. v počítačových učebnách škol, toho lze dosáhnout pomocí klonování disků s nainstalovaným programem ASTER s master licencí.
Postup je následující:

 • Na počítač nainstalujeme operační systém (tento počítač je považován za hlavní), společně s předinstalovanými programy včetně programu ASTER;
 • Po instalaci programu ASTER na počítač, dojde k vytvoření hlavní ASTER licence, která určuje identifikátor hromadné aktivace (společná část klíče);
 • Sektory pevného disku tohoto počítače (považován za hlavní disk) nakopírujeme (naklonujeme) na požadované množství pevných disků;
 • Kopie hlavního disku jsou poté zapojeny do počítačů, které mají stejnou hardwarovou konfiguraci, jako hlavní počítač.

První spuštění programu ASTER na počítači s klonovaným pevným diskem většinou proběhne bez zásahu uživatele. Dojde k aktivaci jednoho ze sériových čísel hromadné licence. Pokud byla hromadná licence vytvořena bez zadání hesla, otevře se aktivační okno programu ASTER, kde provedete aktivaci. V případě, že je potřeba zadat heslo, budete k tomuto kromu vyzváni po kliknutí na tlačítko “Activate” (“Aktivovat”). Dále je potřeba už jen jeden klik k potvrzení spuštění programu jako správce. Poté proběhne automatický proces aktivace.

Toto značně napomáhá v procesu aktivace programu ASTER v případě distribuce větších počtů počítačů.

K vytvoření tzv. *master licence*:

1. Zakupte hromadné sériové číslo programu ASTER pro požadovaný počet počítačů- licence Pro či Home dle potřeby.

2. Nainstalujte program ASTER na hlavní počítač a zkontrolujte, zda-li na tomto počítači fungují všechny programi (včetně programu ASTER)

3. Spusťte na tomto počítači program ASTER s parametrem “make-master”. K tomu je třeba zavřít Ovládací panel programu ASTER a spustit následující příkaz v příkazovém řádku (nasměrovaného do složky s programem ASTER):

asterctl --make-master

4. Do kolonky “License package v okně, které se objeví, vložte hromadné sériové číslo. V případě, že chcete hromadné sériové číslo ochránit před zneužitím, zabezpečte jej vložením Vámi zvoleného hesla do kolonky “Password”. V případě použití heslo bude toto heslo vyžadováno při aktivaci programu na dalších počítačích.

Enter your serial number and password

5. Po zadání klíče (a volitelného hesla) klikněte na tlačítko “Create ASTER master license”. Vzhledem k tomu, že vytvoření hlavní licence zahrnuje take odstranění stávajících licencí, je třeba tento krok potvrdit.

Poznámka: K vytvoření hlavní licence budete potřebovat práva správce systému. Po dokončení tohoto procesu můžete hlavní pevný disk naklonovat na požadované množství pevných disků.

6. Až bude klonování dokončeno, smažte hlavní licenci z hlavního počítače, jinak na tomto počítačí program ASTER nebude fungovat.

Use this command for removing ASTER Master License

K odstranění hlavní licence z hlavního počítače (a ostatních počítačů, je-li třeba), je potřeba spustit následující příkaz v příkazovém řádku (nasměrovaného do složky s programem ASTER)

asterctl --clean-license

Po spuštění tohoto příkazu dojde ke smazání hlavní licence programu ASTER. Poté můžete tento počítač použít k vytvoření další sady “klonovaných” počítačů u vašich dalších distribučních objednávek.

Někdy je třeba zkontrolovat seznam licenčních čísel programu ASTER, které byly na počítači použity, Tento seznam lze shlédnout tak, že kliknete na možnost “My activation codes” (mé aktivační čísla) v tabulce “About” (O programu):

Your activated keys

Tento seznam zobrazí aktivní licence, neplatné klíče i deaktivované klíče, pokud jsou k dispozici. Ve sloupci “State” můžete vidět stav licence:

 • Valid (platná) – licenční číslo je platné, tzn. licence je platná;
 • Invalid (neplatná) – neplatní licenční číslo. To znamená, že došlo k úspěšné aktivaci licence na tomto počítači, ale licence z jistého důvodu již nadále není platná (například vypršení Home licence);
 • Deactivated (deaktivována) – Licence byla na tomto počítači dekativována.

Sloupec “Locations” znázorňuje, kolik stanic tato licence podporuje.

Sloupce “Expansion” znázorňuje, zda-li se jedná o přídavnou či hlavní (Pro-2,Pro-6,Home) licenci.

Poslední sloupec značí čas vypršení licence.
Data z tohoto okna lze uložit do textového souboru kliknutím na možnost “Save”

Ke shlédnutí informací o programu, licencích a vlastíkovi licence přejděte na tabulku About:

About TAb

Obnova licencí programu ASTER probíhá v okně “ASTER Activation” (pro otevření tohoto okna klikněte na možnost “Register”).

Úspěšná obnova licence ze zálohy je možná pouze tehdy, jestli-že v počítači, kde byla provedena deaktivace licence, nebyl měněn processor, či pevný disk s instalací operačního systému Windows. Licence programu ASTER je vázána na pevný disk a CPU, ve chvíli, kdy dojde ke změně těchto component, nebude obnovení licence ze zálohy možno.

Přejdete do tabulky “Restore / Deactivate” (Obnova / Deaktivace) v tomto okně (po kliknutí na tuto možnost může dojít k male prodlevě, jelikož program kontaktuje server kvůli načtení seznamu záloh).

Retore/Deactivate Tab

Ujistěte se prosím, že vaše instalační ID je zobrazeno v patřičné kolonce. Pokud není, vepište jej ručně. Taková situace může nastat v případě, že jste ztratili identifikační klíč z důvodu pádu systému, formátování pevného disku atd. V takových případech vytvoří program ASTER nový instalační klíč. (shlédněte Instalační ID programu ASTER), který zcela určitě nebude stejný, jako ten starý.

Po zadání tohoto klíče dojde k aktualizaci listu dostupných záloh pro tento klíč. V rolovacím menu “Backup copies” (“Záložní kopie”) vyberte kopi, kterou chcete (položky v tomto seznamu jsou řazeny podle data vytvoření, takže nejaktuálnější kopie bude vždy nahoře).

Klikněte na možnost “Restore License” (“Obnova licence”). Program poté stáhne vybranou kopii, pomocí které obnoví licenční informace. Následně je třeba program restartovat (pokud byl ASTER povolen, bude potřeba restartovat také počítač), aby byly provedeny změny.

Licence je možno deaktivovat (shlédněte Licenční a aktualizační podmínky programu ASTER) or some of the ASTER licenses. To může být užitečné například, když je třeba licenci přenést do jiného systému či pro napravení chyb, ke kterým mohlo dojít při aktivaci produktu. Například, když byla licence aktivována na jiném počítači, než pro který byla určena.

1. Je třeba správně pochopit větu “Přenos licence do jiného počítače”. Z pohledu licenčního systému programu ASTER je počítač identifikován podle systémového pevného disku a typu processoru v daném počítač.
Proto “Přenos licencí do jiného počítače” znamená nejen přenos do úplně jiného počítače (systémové jednotky), ale také přenos po výměně systémového disku, processoru či instalaci systému Windows na jiný disk v tom samém počítači.
2. Deaktivovat lze pouze licence, které jsou v daný moment na počítači platné (aktivní) v době, kdy pošlete žádost o deaktivaci. Je-li potřeba deaktivovat neplatnou (neaktivní) licenci (např. v případě pádu systému či výměně systémového disku), je třeba kontaktovat technickou podporu programu ASTER na emailu “support@ibik.ru. K vyřízení této žádosti bude potřeba předložit technický výpis systému a licenční klíč, který je třeba deaktivovat.

Deaktivace se provádí v okně “ASTER activation” (Aktivace ASTER), které je přístupné z nabídky Restore / Deactivate (Obnovení / Deaktivace) a skládá se z několika kroků. Výsledkem deaktivačního procesu budou neaktivní licence, které jste v tomto procesu zvolili a místo nic obdržíte nové, ekvivalentní licence.

Prvním krokem je tvorba požadavku na deaktivaci licence. Klikněte na možnost “Preparing deactivation” (“Příprava deaktivace”). Poté se otevře okno s platnými licencemi na tomto počítači:

Forming of a request to deactivating licenses

Vyberte licence, které chcete deaktivovat a napište důvod k deaktivaci, můžete také uvést detaily k aktivaci nových licencí (např. aktivaci na nové jméno či e-mailovou adresu), I když zadání takového požadavku nedoporučujeme. Tyto údaje můžete v případě potřeby změnit v kolonkách “Your name” (“Vaše jméno”) a “Your e-mail” (“Váš e-mail”). Tyto údaje budou použity při vygenerování nových sériových čísel, které obdržíte jako náhradu deaktivovaných licencí. Po úspěšném odeslání žádosti se zobrazí okno s číslem žádosti. Toto číslo doporučujeme uschovat (například pro předložení tohoto čísla v případě potíží).
Vzhledem k omezením licenčního server není možné proces deaktivace licence plně automatizovat, proto může vyřízení Vaši žádosti nějakou dobu trvat. V době, kdy jste zažádali o deaktivaci licence můžete program ASTER stále používat. Při každém spuštění program zkontroluje stav žádosti o deaktivaci licence. V momentě, kdy je Vaše žádost o deaktivaci připravena, objeví se oznámení formou tabulky, či oznámení v notifikační oblasti:

Deactivation confirmedYour new activation IDs

Nové licenční čísla si prosím poznamenejte a pečlivě uschovejte.
V případě, že si nová čísla uschovat nemůžete poznamenat (například jste omylem zavřeli tabulku s čísly), nezoufejte. Stačí zopakovat poslední krok deaktivace (začínajicí kliknutím na možnost “Deactivate licenses” – “Deaktivace licencí”) a získáte seznam nových klíčů.

Existují situace, kdy je nutno smazat všechny licenční informace programu ASTER z daného počítače. Ty jsou následující:

 • Na počítači byla aktivována Home licence, (která je stále platná) a vy chcete aktivovat licenci Pro (či naopak). Licence Home a Pro nemůžou být aktivovány na jednou počítači současně, je proto nutno smazat předchozí licenci z pevného disku počítače.
 • Chcete-li vyčistit počítač po deaktivaci licence (shlédněte Dekativace licencí programu ASTER ) a přenést licenci do jiného počítače. V tomto případě není nutno mazat licenční data, jelikož licence již na daném počítači nebude použitelná.
 • Počítač má dlouhý seznam neplatných licencí, které byly v minulosti aktivovány a rádi byste tento list vyčistili. Toho lze dosáhnout smazáním licenčních informací a re-aktivací pouze platných klíčů.
 • V některých případech můžete být vyzváni technickou podporou programu ASTER, abyste licenční informace smazali, tento krok může být součástí řešení potíží, či pouhým krokem k vyčištění seznamu licencí.

V předešlých verzích programu ASTER se čištění licenčních informací provádělo zadáním následujícího příkazu do příkazového řádku (nasměrovaného do složky s programem ASTER):

 'asterctl --clean-license'

Od verze 2.17 je tento krok možno provést v okně, “Restore / Deactivate” (Obnovení/ Deaktivace) pro deaktivaci licencí programu ASTER stačí v tomto okně kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit možnost “Clear ASTER license information” (“Vyčistění licenčních informací programu ASTER”).

Proces čištění licenčních informací vyžaduje potvrzení uživatele, v případě, že tento krok potvrdíte, budete vyzvání k uložení aktivačních kódů (shlédněte Kontrola aktivovaných licenčních klíčů na daném systému).

Pokud by vám nová možnost vyčištění licenčních informací z nějakého důvodu nevyhovovala, stále můžete použít dřívější způsob čištění – použitím příkazového řádku.
Možnost vyčištění licenčních informací se nachází také v menu tabulk “Workplaces” (“Stanice”) po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek systémové jednotky, jak je znázorněno níže:

Clear ASTER license information through the use of context menu

When you deactivate and create backup copies of the license, some information is sent to the license server.

V momentě, kdy deaktivujete licenci programu ASTER a vytvoří se záloha licence, na licenční server jsou společně s tímto zaslány a níže uvedené informace:

 • Jméno zákazníka a emailová adresa použíta pro nákup licencí programu ASTER.
 • Aktivační klíče (sériová čísla) vygengerována licenčním serverem při zakoupení licencí.
 • Klíč, který váže licence k hardware daného počítače.
 • Registrační klíč vygenerovaný licenčním serverem programu ASTER jako odpověď na aktivaci sériového čísla.
 • Instalační ID programu ASTER.
 • Systémový čas na počítači uživatele v době podání žádosti.
 • Verze programu ASTER nainstalována na počítači uživatele.
 • Jazyk uživatelského rozhraní programu ASTER
 • Licenční číslo pro deaktivaci

Data odeslaná a přijatá z licenčního serveru jsou šifrovaná. Ujišťujeme Vás, že výše zmiňovaný seznam neobsahuje žádná jiná data, než ta, která byla poskytnuta při objednávce, data obdržena licenčním serverem po zakoupení licence a minimum dat týkajicích se záloh licencí a deaktivačních procesů.