"Online Activation" سربرگ

 Activation Dialog (online activation tab is open)

برای فعال سازی استر ، کد فعال سازی ویژه دریافت شده پس از خرید مجوز استر را وارد کنید. «کد فعال سازی» را در قسمت ورودی وارد کرده و روی دکمه «فعال سازی» کلیک کنید.

پس از آن بسته به نوع پروانه فعال شده ، تعداد Workplace افزایش می یابد. روند فعال سازی استر نیاز به دسترسی به اینترنت دارد.