Zakładka "Aktywacja online"

Dla aktywacji ASTER, wpisz specjalny numer seryjny (klucz licencyjny) otrzymany po zakupie licencji ASTER. Wprowadź „Kod aktywacyjny” w polu wejściowym, a następnie kliknij przycisk „Aktywuj”.

Aktywacja. Następnie liczba dostępnych miejsc pracy wzrośnie o kwotę w zależności od rodzaju aktywowanej licencji. Proces aktywacji ASTER wymaga dostępu do Internetu.

Przycisk „Aktywuj” uruchamia proces aktywacji, na końcu którego pojawi się powiadomienie o udanej lub niepomyślnej aktywacji.

Przycisk „Aktywuj okres próbny stanowisk pracy” - umożliwia aktywację okresu próbnego (30 dni) dla tych stanowisk pracy, które są bardziej aktywne niż liczba stanowisk pracy z licencją. Przycisk jest aktywny tylko po aktywacji dowolnej licencji Pro. Umożliwi to również przetestowanie większej liczby stanowisk pracy niż jest już dostępna i na podstawie wersji próbnej można kupić dodatkową licencję i aktywować ją. Okres próbny (14 dni) rozpoczyna się dopiero po kliknięciu tego przycisku. Więc nie klikaj tego przycisku, jeśli nie planujesz testować więcej stanowisk pracy.

Kliknij przycisk „Zamknij”, aby zamknąć okno dialogowe bez aktywowania ASTER.