"Extended Settings" زبانه

این قسمت برای کاربران حرفه ای میباشد.هر گونه تغییر بدون آگاهی سبب اثرات منفی در سیستم خواهد شد.در نتیجه کاربرانی که تخصصی در این زمینه ندارند در این قسمت تغییراتی ایجاد نکنند.

Extended Settings Tab

  • برای اختصاص یک آدرس IP به یک محل کار. بر روی دکمه «اختصاص داده نشده» در کنار محل کار کلیک کنید. یک پنجره باز خواهد شد ، در آنجا می توانید برنامه ها و پوشه ها را برای ارتباط با آدرس IP و قوانین انتساب آدرس IP انتخاب کنید.
  • دکمه « اتصالات شبکه » خصوصیات «آداپتور شبکه» را باز می کند ، جایی که می توانید آدرس IP را به آداپتورهای شبکه موجود اضافه کنید. این آدرسهای IP را می توان به مکانهای کاری ASTER اختصاص داد.