"Support Request"پنجره

 Support Request

مشکل مربوطه را در این قسمت انتخاب میکنید. list

در این پرونده ، جزئیات اضافی مربوط به مشکل یا هر سؤالی را که جزئیات بیشتری را برای این مشکل ارائه می دهد ، اضافه کنید تا درخواست پشتیبانی شما سریعتر پردازش شود و شما سریعتر پاسخ را دریافت کنید.

اطلاعات عمومی استر که شامل ورژن,وضعیت استر و تنطیمات Workplace ها میباشد.

« اطلاعات مجوز استر » - گزارش شامل اطلاعات مربوط به مجوزهای استر به همراه اطلاعات عمومی استر می شود.

دکمه « گزارش استر ایجاد کنید» - به شما امکان می دهد بدون ارسال آن به سرویس پشتیبانی استر ، یک گزارش فنی تهیه کنید. این ممکن است لازم باشد ، برای مثال ، اگر کامپیوتر به اینترنت وصل نشده باشد, درخواست به پشتیبانی فنی بصورت خودکار ارسال نمی شود ، پر کردن آدرس ایمیل و توضیحات مشکل ضروری نیست. اما وقتی درخواست پشتیبانی را با استفاده از برنامه نامه الکترونیکی ارسال می کنید ، از شما خواسته می شود توضیحات مربوط به مشکل را ارائه داده و همزمان گزارش فنی ذخیره شده را قبل از ارسال به ایمیل ارسال کنید.