Okno "Żądanie wsparcia"

Opis dostępnych opcji:

Z menu „Typ żądania” -

Wybierz najbardziej odpowiednią opcję dla twojego problemu z rozwijanej listy, zawartość raportów zostanie ustawiona domyślnie zgodnie z wyboremlist

Pola „Twój e-mail” są domyślnie wypełnione z licencji ASTER, która nie zawsze zawiera wymagany adres. Dlatego upewnij się, że to pole jest poprawne iw razie potrzeby wprowadź inny adres e-mail, pod którym możemy się z Tobą skontaktować.

Pole „Opis problemu”.

W tym polu dodaj dodatkowe szczegóły związane z problemem lub dowolne pytanie, które zawiera więcej szczegółów problemu, aby Twoje zgłoszenie do pomocy technicznej było przetwarzane szybciej, a otrzymasz szybszą odpowiedź w wiadomości e-mail.

Zawartość raportu technicznego ASTER

Do wniosku dołącza się raport techniczny do serwisu wsparcia ASTER, który pozwoli nam zrozumieć problem. Możesz kontrolować zawartość raportów za pomocą przycisków radiowych po lewej stronie, możesz także dodać pliki lub zawartość schowka do raportu, jeśli uważasz, że pomoże to w bardziej szczegółowym opisaniu problemu.

Przełączniki wyboru treści raportu

Za pomocą tych przełączników możesz zarządzać główną treścią raportu. Najbardziej odpowiedni przełącznik jest wybierany automatycznie po wybraniu „Typ żądania” z menu „Typ żądania”. Ale czasami może zajść konieczność dostosowania automatycznego wyboru, na przykład, gdy żądanie agenta pomocy ASTER zawiera więcej informacji lub szczegółów.

Opcja „Informacje ogólne ASTER” - raport będzie zawierał krótką informację: wersję ASTER, stan ASTER i konfigurację stanowisk pracy.

Informacje o licencji ASTER” - raport będzie zawierał informacje o licencjach ASTER wraz z informacjami General ASTER.

Podstawowe informacje o systemie” - ten raport zawiera dane wyjściowe narzędzia systemowego SystemInfo, które dostarcza podstawowych informacji o systemie wraz z powyższymi dwoma informacjami.

Szczegółowe informacje o systemie” - ten raport zawiera informacje z narzędzia Msinfo32, które dostarcza pełniejszych informacji o systemie wraz z powyższymi informacjami.

Szczegółowe informacje na temat debugowania” - spowoduje to dodanie ostatnich małych zrzutów pamięci (minidumpów) tworzonych po awarii systemu Windows. Odczytywanie zrzutów pamięci wymaga uprawnień administratora. Opcji tej należy używać mądrze, ponieważ zrzuty pamięci mogą sprawić, że raport będzie duży.

Przycisk „Dodaj pliki” - umożliwia dodawanie dodatkowych plików do raportu (np. zrzuty ekranów), aby lepiej przedstawić problem, a tym samym pomaga nam go szybciej rozwiązać.

Przycisk „Wklej” - pozwala dodać zawartość schowka do raportu. Tekst na przycisku zmienia się zgodnie z zawartością schowka (zdjęcie, zwykły lub sformatowany tekst).

Tabela „Lista dodatkowych plikówLista dodatkowych plików Tabela zawiera nazwy plików dodanych do raportu przez przycisk "Dodaj pliki" i przycisk "Wklej...". Krzyżyk po lewej stronie nazwy usunie plik z listy, a aby otworzyć plik do przeglądania lub edycji w programie powiązanym z tym typem pliku, kliknij nazwę pliku.

Ścieżka pliku raportusupportrequest_reportfilepath.png w dolnym oknie wygląda jak zwykły tekst i określa ścieżkę do pliku raportu, który jest tworzony w folderze tymczasowym. Aby skopiować ścieżkę do schowka, po prostu kliknij ścieżkę za pomocą myszy.

Przycisk „Zapisz raport” - staje się aktywny dopiero po utworzeniu raportu za pomocą przycisku „Utwórz raport ASTER”. Przycisk umożliwia zapisanie pliku, utworzonego w folderze tymczasowym, a plik zostanie usunięty po zamknięciu okna „Żądanie pomocy technicznej”.

Utwórz i wyślij żądanie” - staje się aktywne dopiero po wypełnieniu pól adres e-mail i opis problemu. Naciśnięcie przycisku uruchamia proces tworzenia raportu technicznego na podstawie wybranych parametrów i załączonych plików. Po utworzeniu raportu wniosek i raport techniczny przesyłane są do serwisu wsparcia ASTER.

Przycisk „Utwórz raport ASTER” - umożliwia utworzenie raportu technicznego bez wysyłania go do serwisu pomocy technicznej ASTER. Może to być konieczne, na przykład, jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu. Ponieważ w takim przypadku prośba do działu pomocy technicznej nie jest wysyłana automatycznie, wypełnienie adresu e-mail i opisu problemu nie jest konieczne. Ale kiedy wyślesz prośbę o wsparcie za pomocą programu do obsługi poczty e-mail, będziesz musiał podać opis problemu i jednocześnie załączyć zapisany raport techniczny na e-mail przed wysłaniem.