به رابط کاربری استر خوش آمدید

زمانی که نصب استر به اتمام میرسد اولین پنجره ای که میبینید شامل 3 قسمت میباشد:

 Welcome window

توضیحات کامل درباره هر کدام از 3 گزینه را در این لینک میتوانید ببینید: "Quick Start" guide.

«Proxy Settings » proxy server settings windowاگر میخواهید از گزینه پروکسی وصل بشید حتما اینترنت باید از پروکسی عبور کند..

«License Activation» - اکتیو کردن استر