توافقنامه لایسنس کاربر نهایی (EULA)

IBIK Software 2001 - 2023. تمامی حقوق محفوظ است.

این لایسنس شرایطی را که زیر آن می‌توانید یک نسخه از نرم افزار ASTER را استفاده کنید، توصیف می‌کند. اگر قادر یا ناخواستنی به قبول کامل این شرایط نباشید، در عدم توجه به شرایط باقی‌مانده این لایسنس، نمی‌توانید اصلا از برنامه استفاده کنید.

این برنامه نرم افزار «تجربه قبل از خرید» است. نسخه غیرثبت نامی این برنامه فقط برای ارزیابی در طی دوره آزمایشی 14 روزه می‌تواند استفاده شود. ثبت نام به شما اجازه می‌دهد بعد از پایان دوره آزمایشی 14 روزه از برنامه استفاده کنید و پشتیبانی فنی دریافت کیند. پس از سپری شدن دوره آزمایشی 14 روزه، شما باید صورت‌حساب خود را ثبت کنید یا از استفاده از آن خودداری کنید.

شما در اختیار یک لایسنس غیرانحصاری برای استفاده از برنامه در یک کامپیوتر در یک زمان قرار می‌گیرید. اجاره، لیسانس، یا انتقال برنامه غیرمجاز است.

هر استفاده غیرقانونی از برنامه ASTER که برخلاف قوانین بین‌المللی یا قوانین محلی است، به وسیله این لایسنس ممنوع است. هر اقدامی از جانب شخص انجام دهنده اقدام، تنها مسئولیت اوست.

این برنامه «همان گونه که هست» توزیع می‌شود و شما مسئولیت کامل بر عهده دارید تا مناسب بودن برنامه و نتایج کسب شده را تعیین کنید.

IBIK Software هیچ گونه ضمانتی برای حذف کلیه خطاها از برنامه ندارد و در این خصوص، IBIK Software مسئولیتی در قبال ضرر و زیان، هزینه‌ها و خسارت‌هایی از هر نوع که ناشی از استفاده یا سوء استفاده از برنامه باشد نخواهد داشت، از جمله ولی عصبانیت و خرابی کارخانه، خسارت‌های تجربه شده توسط شما یا هر شخص سوم به نتیجه هر نقص، عیب، بگ، خطا یا اشکال. IBIK Software هیچ مسئولیتی در قبال خسارت‌های غیرمستقیم، خاص، تصادفی یا ناشی از این قرارداد یا اقدامات انجام شده در این رابطه نسبت به موضوع این توافق‌نامه یا سبب شده است.

هیچ گونه گارانتی از هر نوعی، صریح یا ضمنی، اعلام نشده است. شما برنامه را به دلخواه خود بدون هیچ گونه ایمان یا مسئولیت استفاده می‌کنید. IBIK تمامی گارانتی‌ها را، صرفاً صریح یا ضمنی، از جمله گارانتی قابل فروشی و صلاحیت برای هر هدف خاص رد می‌کند. هیچ‌کس در استفاده یا سوء استفاده از این نرم‌افزار، از دست‌رفتن داده، آسیب‌ها، از دست دادن سود یا هر نوع دیگر از خسارت در زمان استفاده یا سوء استفاده از این نرم‌افزار مسئول نخواهد بود.

شما نمی‌توانید برنامه را توزیع، کپی، تقلید، کلون، اجاره، لیسانس و فروش کنید. همچنین، شما نمی‌توانید برنامه را تغییر دهید، از آن کد دهی یا خروجی کنید یا هرگونه عملی دیگری از جمله مهندسی معکوس یا انتقال برنامه یا هر زیرمجموعه‌ای از برنامه را به جز در صورتی و به منظور اهداف واجازه شده به وسیله قانون مربوطه. هرگونه استفاده غیرمجاز به تمامی معنی به خاتمه فوری و خودکار این لایسنس منجر و ممکن است نتیجه در پی داشتن پیگرد کیفری یا همگانی شود.

کلیه حقوقی که اینجا اعلام نشده‌اند توسط IBIK Software محفوظ است.

IBIK Software این حق را برای ایجاد استثناءها در هر یک از این شرایط، یا تغییر این شرایط در هر زمان دلخواه خود را محفوظ می‌داند. با این حال، شما همواره می‌توانید این شرایط را به جای نسخه تغییریافته استفاده کنید اگر ترجیح می‌دهید (توجه کنید که این لایسنس صراحتاً تنها به یک نسخه از برنامه اعمال می‌شود؛ بنابراین اگر IBIK Software در ارتباط با نسخه آینده شرایط جدیدی داشت، شما در آن حالت حق استفاده از این شرایط در آن نسخه را ندارید).

نصب یا استفاده از برنامه به معنی پذیرش این شرایط و ضوابط لایسنس است.
اگر شما با شرایط این لایسنس موافق نیستید، باید فایل‌های برنامه را از دستگاه‌های ذخیره سازی خود حذف کرده و استفاده از برنامه را متوقف کنید.