LICENCE KONEČNÉMU UŽIVATELOVI (EULA)

IBIK Software 2001 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Tato licence popisuje podmínky používání konkrétní kopie softwaru ASTER (dále jen „program“). Pokud plně nepřijmete tyto podmínky, nemůžete program vůbec používat, přestože existují další podmínky uvedené v této licenci.

Program je softwarový produkt typu „vyzkoušejte před zakoupením“. Nedokonalá kopie programu může být použita pouze k evaluaci během 14denní zkušební doby. Registrovaní uživatelé mají právo používat program po 14denní zkušební době a také obdržet technickou podporu. Po uplynutí 14denní zkušební doby musíte program zaregistrovat nebo jej přestat používat.

Máte uděleno neexkluzivní právo používat program pouze na jednom počítači. Program nesmí být pronajímán, smluvně převáděn nebo převeden.

Jakékoliv užití programu ASTER, které je v rozporu s mezinárodním nebo místním právem, je touto licencí zakázáno. Jednotlivce, kteří takové jednání spáchají, se plně vztahuje odpovědnost za jejich činy.

Program je distribuován „JAK JE“ a vy nesete plnou odpovědnost za určení vhodnosti programu a za dosažené výsledky.

Společnost IBIK Software neručí za to, že všechny chyby byly odstraněny nebo mohou být odstraněny z programu a, v souvislosti s tím, IBIK Software nenese odpovědnost za ztráty, škody, náklady nebo výdaje jakéhokoliv druhu vyplývající z používání či zneužívání programu, včetně, bez omezení, odpovědnosti za firemní výdaje, časovou prodlevu, škody způsobené vám nebo jakýmkoliv třetím osobám v důsledku kterékoli vadnosti, chyby, chyby nebo poruchy. Společnost IBIK Software není odpovědná za žádné nepřímé, zvláštní, případné nebo následné škody související s předmětem této smlouvy nebo s akcemi podniknutými na jejím základě.

ŽÁDNÁ ZÁRUKA JAKÉHOKOLIV DRUHU NENÍ VYJÁDŘENA NEBO PŘEDPPOKLÁDÁNA. PROGRAM POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. Společnost IBIK odmítá jakékoliv záruky, ať už výslovné nebo implicitní, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. ŽÁDNÁ RELEVANTNÍ STRANA NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU DAT, ŠKODY, ZTRÁTU ZISKU NEBO JINÉ DRUHY ZTRÁT PŘI POUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

Nesmíte distribuovat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, smluvně převádět nebo prodávat program. Také nesmíte program nebo jeho části upravovat, dekompilovat, disassemblovat, jiným způsobem inženýrství zpětného inženýrství nebo převádět program nebo jeho části, pokud k tomu nejste oprávněni příslušnými zákony. Jakékoliv neoprávněné užívání povede k okamžitému a automatickému zrušení této licence a může být stíháno jako trestný čin nebo civilní odpovědnost.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena společností IBIK Software.

Společnost IBIK Software si vyhrazuje právo učinit výjimky z těchto podmínek nebo tyto podmínky kdykoliv upravit. Nicméně, pokud si přejete, můžete vždy používat tyto podmínky místo upravené verze (všimněte si, že tato licence se jednoznačně vztahuje pouze na jednu verzi programu; pokud Společnost IBIK Software vyhlásí nové podmínky pro budoucí verzi, nemáte právo tato podmínky aplikovat na tuto verzi).

Instalace nebo použití programu představuje přijetí těchto podmínek licence.
Pokud s podmínkami této licence nesouhlasíte, musíte odstranit soubory programu ze svých úložných zařízení a přestat program používat.