شرایط صدور لایسنس و به روزرسانی استر

لایسنس های استر به شکل های زیر است:

 • پایه – بین 2 تا 6 کاربر:
  • معتبر به صورت دائمی;
  • قابلیت ارتقا لایسنس از 2 الی 6 کاربر تا 12 کاربر;
  • لایسنس قابلیت انتقال به دستگاه های دیگر را دارد;
 • لایسنس خانگی – لایسنس خانگی برای 2 کاربر به مدت یک سال:
  • 2 کاربر را فقط پشتیبانی میکند,نه بیشتر:
  • قابلیت انتقال به دستگاه های دیگر را ندارد:

پس از فعال کردن کلید مجوز ، به HWID وصل شده و این اطلاعات در سرور فعال سازی ذخیره می شود. * HWID از شماره سریال HDD یا SSD که ویندوز روی آن نصب شده است و CPU تشکیل شده است ، سایر تجهیزات را می توان بدون از دست دادن لایسنس تغییر داد .

میتوانید با استفاده از این لینک غیر فعال سازی و انتقال به دستگاه دیگر را ببینید.کار با لایسنس


برای افزایش کاربران باید لایسنس پیشرقته فعال کنید.​​​​​​​