Licencování, aktivace a deaktivace

ASTER je možné reaktivovat dvěma způsoby.

1. Vyčerpáním limitu aktivací sériovým číslem. To se stává pokud je ASTER aktivován přes Internet, jak je definováno v aktivace ASTER licence. Tato metoda je přijatelná pouze při výměně počítače nebo procesoru.

2. Při nevyčerpání limitu aktivací ASTERu.

Tuto metodu musíte použít pokud nevyměňujete vybavení. Může to být vyžadováno při reinstalaci OS. Pro reaktivaci ASTER v tomto případě postačí v novém operačním systému spustit reg soubor, který ASTER nabídne k uložení po reaktivaci první metodou. Tento soubor si dobře uchovejte, abyste nepřekročili limit aktivací v budoucnu. Dobrou volbou je generování obrazu HD systémového oddílu z OS (pokud je to možné), který umožní během několika minut obnovit systém po jakékoliv poruše včetně virové infekce atd. a získat čas na obnovu. Řada aktivací je uvedena natéto stránce v sekci Parametry sériového čísla.

Je několik typů licencí pro software ASTER:

  • Hlavní –Pro licence pro 2 nebo 6 pracovišť. Tyto licence jsou platné neomezenou dobu a v průběhu roku dostávají zdarma aktualizace ASTER na nejnovější verzi, v případě potřeby přidávání pracovišť nebo přenos licence (viz poznámka) na jiný počítač. Hlavní licence pro 2 nebo 6 pracovišť lze aktivovat nebo převádět pouze jako jeden kus - částečná aktivace na několika počítačích není podporována.
  • Přídavná - Pro-1 licence pro jedno pracoviště, což znamená, že umožňuje připojení dalších pracovišť za předpokladu existence již aktivované hlavní licence Pro-2 nebo Pro-6. Licence Pro-1 nemůže být aktivována sama, bez instalované hlavní licence. Tato licence je stejná jako Hlavní, je platná a může být přenesena do jiného PC.
  • Domácí – Domácí licence umožňuje vytvořit pouze 2 pracoviště ročně. Domácí licence je jednorázové předplatné, tj. po 1 roce používání musíte zakoupit novou licenci. Vezměte prosím na vědomí, že domácí licence podporuje pouze 2 pracoviště a nemůže být rozšířena na větší počet pracovišť, a také nemůže být deaktivována a přenesena na druhý počítač - toto je levný způsob pro osobní použití.

Aktivace jakékoli licence umožňuje bezplatný upgrade softwaru do 1 roku po aktivaci. Pro získání upgradu po uplynutí 1 roku budou muset vlastníci licence Pro zakoupit zvláštní licenci pro prodloužení doby aktualizace. Období upgradu a platnosti domácí licence jsou stejné, takže pro tento druh licencí nemusíte obnovit dobu upgradu.

Chápejte prosím správně větu «Převod licence na jiný počítač». Z hlediska licenčního systému ASTER je počítač identifikován pevným diskem s nainstalovaným systémem Windows a typem procesoru nainstalovaného v počítači. «Přenos licence na jiný počítač» tedy znamená nejen převod na skutečně jiný počítač (základní jednotku), ale také výměnu systémového disku a / nebo procesoru a také přeinstalaci systému Windows na jiný disk ve stejném počítači (viz FAQ) . Všechny typy licencí ASTER lze současně aktivovat pouze na jednom počítači. Pokud procesor a pevný disk počítače (kde je nainstalován operační systém) zůstanou stejné - licence bude platná pro všechny další změny hardwaru / softwaru. Po formátování disku, přeinstalaci systému Windows atd. opakujte aktivaci stejným klíčem.
Pozor! Maximální počet pracovních míst ASTER na jedné základní jednotce je 12. Pro připojení dalších pracovišť aktivujte libovolnou licenci Pro x1 / x2 / x6 (počet pracovišť z několika licencí se sčítá v plném rozsahu), ale uvědomte si prosím, že limit je 12 jednotek. Před započetím platby musíte v testovacím režimu zapnout další pracoviště a zkontrolovat jejich provozuschopnost se specifickou konfigurací hardwaru a softwaru.
  1. Nová verze ASTERu podporuje deaktivaci licence, například, pro přenesení na jiný hardware.

Níže jsou uvedeny události, kdy musíte provést deaktivaci, při které se aktuální klíče stanou neplatnými a místo toho získáte nové:

a) Přenesení licence ASTERu na jiný počítač
b) Změna CPU
c) Změna disku, na kterém je nainstalovaný Windows a ASTER
d) Přenesení Windowsu z jednoho disku na druhý
e) Odmítnutí produktu a požadavek na vrácení peněz

V jiných případech (například přidání/změna síťové karty, paměti atd.), není deaktivace nutná

V případě nepředvídané výměny HDD nebo CPU (v důsledku jeho selhání) se musíte obrátit na tým podpory a předložit technickou zprávu a aktivační kódy ASTER, které byly použity na tomto počítači.

Pokud bylo na tomto počítači aktivováno několik licencí (například omylem) můžete si zvolit, které chcete deaktivovat.

Deaktivace může být provedena pouze u Pro licencí, domácí licence nemůže být deaktivována.

2. Reaktivace software v případech, kdy není deaktivace nutná (například po reinstalaci OS na stejný HDD) může být provedena neomezeněkrát se stejným klíčem (tím samým, který jste dostali u první instalace ASTERu).