Licencování, aktivace a deaktivace

ASTER je možné reaktivovat dvěma způsoby.

1. Vyčerpáním limitu aktivací sériovým číslem. To se stává pokud je ASTER aktivován přes Internet, jak je definováno v aktivace ASTER licence. Tato metoda je přijatelná pouze při výměně počítače nebo procesoru.

2. Při nevyčerpání limitu aktivací ASTERu.

Tuto metodu musíte použít pokud nevyměňujete vybavení. Může to být vyžadováno při reinstalaci OS. Pro reaktivaci ASTER v tomto případě postačí v novém operačním systému spustit reg soubor, který ASTER nabídne k uložení po reaktivaci první metodou. Tento soubor si dobře uchovejte, abyste nepřekročili limit aktivací v budoucnu. Dobrou volbou je generování obrazu HD systémového oddílu z OS (pokud je to možné), který umožní během několika minut obnovit systém po jakékoliv poruše včetně virové infekce atd. a získat čas na obnovu. Řada aktivací je uvedena natéto stránce v sekci Parametry sériového čísla.

Licenční a aktualizační podmínky programu ASTER

There are different types of licenses for the ASTER program:

 • Basic – Pro license for 2, 3 or 6 workplaces:
  • valid for a lifetime;
  • supports the increase in the number of workplaces by activating another basic license;
  • license transfer to other equipment is supported;
  • can be activated, or transferred to another PC only in its entirety - partial activation on several computers is not supported;
 • Home – Home license for 2 workplaces for a period of 1 year:
  • is an annual subscription, i.e. to continue using after 1 year, you will need to purchase a new basic or home license;
  • supports only 2 workplaces and cannot be expanded to more places;
  • Since version 2.28, it can be deactivated and transferred to another PC;

After activating the license key, it is attached to the HWID of the equipment and this information is stored on the activation server. In the future, the license key can only be used on the PC on which it was activated, and in order to restore the license (for example, after reinstalling Windows), it is enough to activate ASTER with the same key.

HWID consists of serial numbers of HDD 1) and CPU, any other equipment can be changed without loss of license.

Using the deactivation procedure, you can transfer the license to other equipment​​​​​​​. 2)


To increase the number of workplaces, you need to additionally activate one or several Pro licenses on the PC, while the number of added seats will be equal to the sum of the indices in the license name, but not more than 12​​​​​​​. For example, to add 5 workplaces you need to activate the licenses Pro-2 + Pro-3.​​​​​​​

1) HDD or SSD on which Windows is installed

2) for example, to a new PC, or to replace the HDD / CPU​​​​​​​

 1. Nová verze ASTERu podporuje deaktivaci licence, například, pro přenesení na jiný hardware.

Níže jsou uvedeny události, kdy musíte provést deaktivaci, při které se aktuální klíče stanou neplatnými a místo toho získáte nové:

a) Přenesení licence ASTERu na jiný počítač
b) Změna CPU
c) Změna disku, na kterém je nainstalovaný Windows a ASTER
d) Přenesení Windowsu z jednoho disku na druhý
e) Odmítnutí produktu a požadavek na vrácení peněz

V jiných případech (například přidání/změna síťové karty, paměti atd.), není deaktivace nutná

V případě nepředvídané výměny HDD nebo CPU (v důsledku jeho selhání) se musíte obrátit na tým podpory a předložit technickou zprávu a aktivační kódy ASTER, které byly použity na tomto počítači.

Pokud bylo na tomto počítači aktivováno několik licencí (například omylem) můžete si zvolit, které chcete deaktivovat.

2. Reaktivace software v případech, kdy není deaktivace nutná (například po reinstalaci OS na stejný HDD) může být provedena neomezeněkrát se stejným klíčem (tím samým, který jste dostali u první instalace ASTERu).