Instrukcja obsługi ASTER

Dla początkujących użytkowników programu ASTER, zaleca się zapoznanie z tą sekcją:
Skrócona instrukcja obsługi

Aby uzyskać bardziej szczegółową znajomość z programem ASTER:

Instrukcja obsługi programu ASTER:
Podręcznik Użytkownika ASTER

Interfejs użytkownika ASTER:
Interfejs programu "Panel sterowania ASTER"

Rozwiązania różnych problemów za pomocą ASTER:
Rozwiązania

Najczęściej zadawane pytania:
FAQ

Tutaj znajdziesz przydatne informacje na temat pracy z ASTER:
Artykuły
Przydatne linki

Słownik:
Lista określeń używanych w programie ASTER

Przetłumaczone z języka angielskiego na polski przez :masterheniek@gmail.com i djandomor@gmail.com

Translated from English to Polish by masterheniek@gmail.com i djandomor@gmail.com