Podręcznik Użytkownika ASTER

Opis programu ASTER znajduje się na tej stronie:
O ASTER

Przewodnik instalacji ASTER:
Instalacja ASTER

Informacje na temat licencji ASTER i warunków użytkowania:
Licencjonowanie ASTER

Jak skonfigurować stanowiska pracy ASTER:
Konfigurowanie ASTER

Rozwiązanie problemów, które możesz napotkać:
Wsparcie Techniczne

O czym należy pamiętać:
Najważniejsze informacje