Lista pojęć używanych w ASTER

Urządzeniem w ASTER nazywany jest każdy komponent komputera który może zostać przydzielony do terminalu. Są to, wyświetlacze, monitory, klawiatury, myszy, joysticki, urządzenia odtwarzające dźwięk, kamerki internetowe. W miarę rozwoju, inne rodzaje urządzeń zostaną dodane do programu ASTER.
Urządzenia są wyświetlane w zakładce "Workplaces" głównego okna programu „ASTER Control”. W tej zakładce, możesz zobaczyć i rozmieszczać urządzenia poprzez przeciąganie i upuszczanie ich z jednego miejsca do drugiego lub przez wyłączne przydzielenie terminalu do określonego urządzenia.

Kiedy najedziesz kursorem na urządzenie, pojawi się mała wskazówka zawierająca typ urządzenia, nazwę i aktualne przydzielenie do terminalu.

Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę urządzenia, wyświetlone zostanie menu skrótów dla tego urządzenia. W trybie wyświetlania wszystkich szczegółów, jeśli terminal zawiera kilka urządzeń z tej samej klasy, w prawym dolnym rogu ikony urządzenia wyświetli się liczba przydzielonych urządzeń tego samego typu (w formie * N , gdzie N to numer).

Niebieska ramka wokół ikony urządzenia oznacza, że jest ono aktywne. Migająca fioletowa ramka oznacza, że urządzenie zostało podłączone.

Urządzenie umieszczone za kratką jest umieszczone na niedostępnym terminalu. Oznacza to, że urządzenie jest w lokacji nie objętej licencją, ​​​​​​nieaktywnej (na przykład, w związku z wygaśnięciem okresu próbnego lub licencji czasowej). Możesz zatrzymać urządzenia w zablokowanym miejscu by oszczędzić czas na przydzielanie ich ponownie, lub przeciągnąć je do aktywnych terminali.

Wyświetlacz

Jest to urządzenie wyświetlające (dokładniej wyjście wideo na urządzeniu). Wyswietlacze są oznaczone indetyfikatorem typu 'A.S', gdzie A to numer karty graficznej, S to numer wyjścia wideo na karcie. Półprzeźroczysty (wyłączony) wyświetlacz oznacza, że miedium nie jest podłączone do żadnego urządzenia wyjściowego (czyli do żadnego monitora). Nazwa urządzenia wyświtlającego zawiera nazwę karty graficznej, typ wyjścia i nazwę monitora (jeśli jest dostępna).

Audio

Pomimo nazwy i ikony, ta klasa urządzeń przedstawia wszystkie typy odtwarzaczy audio (głośniki, słuchawki, itp.). W trybie wyświetlania całości, te urządzenia będą wyświetlane jako para (jak prawdziwe głośniki stereo).

Kamera

Ta klasa urządzeń przedstawia urządzenia przechwytujące obraz (np. kamerki internetowe)

Komputer

To duże urządzenie przedstawia twój komputer.
Jest on wyświetlany by zapewnić dostęp do menu kontekstowego które zawieta ustawienia dotyczące całego systemu. By uzyskac do niego dostęp, kliknij przwym przyciskiem na obrazek komputera.

Urządzenie HID

Ta klasa przedstawia urządzenia HID (Human Interface Device). Jest to ogólne urządzenie wejściowe do komputera.

Klawiatura

Ta klasa przedstawia klawiatury.

Mikrofon

Pomimo nazwy i ikony, ta klasa przedstawia wszystkie urządzenia przechwytujące dźwięk (mikrofony, wejścia liniowe, miksery, itp.)

Mysz

Ta klasa przedstawia Myszy.