FAQ

Wymagania systemowe i sprzętowe:

Przybliżona konfiguracja komputera dla 6 stacji roboczych

Kompatybilność z zewnętrznymi kartami graficznymi

Jakie są wymagania systemowe dla komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem ASTER

Niezgodne oprogramowanie

Licencjonowanie, aktywacja i dezaktywacja:

Jak ponownie aktywować ASTER

Warunki licencjonowania i aktualizacji ASTER

Przeniesienie licencji / ponownej aktywacji ASTER (Ten element dotyczy tylko nowej wersji ASTER)

Komputery stacjonarne i stanowiska pracy:

Dlaczego stacje robocze mają identyczne komputery stacjonarne

Login / hasło są zduplikowane w innych stanowiskach

Jak można stworzyć stanowisko pracy bez monitora

Jak przypisać kilka monitorów do jednej stacji roboczej

Określenie numeru stacji roboczej

Jak uzyskać zdalny dostęp do komputera

Używanie trybów oszczędzania energii (usypianie / hibernacja / wyłączanie monitorów)

Do czego służą Specjalne Ustawienia

Do czego służy przedmiot w menu "Set Log Verbosity"

ASTER i inne oprogramowanie:

Kompatybilność z antywirusami

Login / hasło są zduplikowane w innych stanowiskach

Uruchomienie Google Chrome, przeglądarek Mozilla Firefox w dodatkowych stanowiskach pracy

Jak uruchomić aplikację Steam na dwóch dodatkowych stanowiskach pracy

Inne:

Aktualizacja ASTER

Ważne uwagi i znane problemy (dotyczy tylko systemu Windows 10)

Rozwiązywanie problemów

Udostępnianie urządzeń pamięci masowej (w tym USB) między użytkownikami za pomocą oprogramowania USBDLM

Jak poprawnie sklonować dysk za pomocą ASTER