Okno "Przełączniki urządzeń wejściowych"

Możesz otworzyć to okno z menu kontekstowego obrazu systemu w zakładce „Stanowiska pracy". Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypisywanie klawiatury i myszy

Pole „Ctrl +” zawiera nazwę klucza, który umożliwia przełączanie urządzeń wejściowych między stanowiskami pracy. Domyślnie jest to kombinacja Ctrl + F12, ale w razie potrzeby można je łatwo zmienić lub całkowicie wyłączyć. Aby zmienić kombinację klawiszy, kliknij wpisany plik i naciśnij odpowiedni klawisz, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Przycisk „OK” zapisuje wprowadzone zmiany.

Przycisk „Anuluj” anuluje wprowadzone zmiany.

Przycisk „Resetuj” wyłącza używanie klawiszy skrótu.