Okno "Aplikacje i foldery"

Okno "Aplikacje i foldery"

Widok drzewa” plików i folderów pozwala znaleźć program (lub folder), - wybierz żądane i kliknij przycisk Dodaj aplikację lub Dodaj folder. Przycisk staje się aktywny tylko w gałęzi Komputer i umożliwia dodanie całego programu z wybranego folderu.

Przycisk „Dodaj folder” - kliknij, aby dodać wszystkie programy z wybranego folderu do listy

Przycisk „Dodaj aplikację” - kliknij, aby dodać wybraną aplikację do listy