Okno "Potwierdzanie przeznaczenia urządzenia"

Okno "Potwierdzanie przeznaczenia urządzenia"

Tabela wyboru urządzeń służy do przenoszenia urządzeń, które zostały przeciągnięte i upuszczone. W prawej kolumnie pokazano przypisania urządzeń do miejsca pracy przed i po operacji. Zawiera również pole wyboru, które pozwala wybrać urządzenia, które zostaną ponownie przypisane.

Przycisk „OK” zapisuje ustawienia nowego urządzenia i zamknie okno.

Przycisk „Anuluj” zamyka okno bez zapisywania zmian.