Okno "Przyporządkowanie urządzeń do stanowisk(a) pracy"

Aby otworzyć to okno, kliknij opcję „Przydziel do miejsca pracy” w menu kontekstowym przypisanego urządzenia.

Aby przypisać urządzenie do miejsca pracy, zaznacz pole obok numeru miejsca pracy. możesz przypisać urządzenie także do wszystkiego lub nic.

Jeśli urządzenie może być używane jednocześnie przez kilka stanowisk pracy (urządzenie współdzielone), zaznacz pole wyboru „Do wszystkich”.

Przypisywanie urządzenia do wielu stacji roboczych - na przykładzie głośników

Jeśli urządzenie nie zezwala na udostępnianie, możesz określić tylko jedno miejsce pracy, w którym będzie ono używane. W tym celu zaznacz pole wyboru „Do niczego”. to znaczy, że żadne miejsce pracy tego nie wykorzysta.Cel urządzenia, które nie pozwala na udostępnianie - przykład monitora