Zakładka "Przywróć / Dezaktywuj"

Pole „Identyfikator instalacji” zawiera pole Unikalny identyfikator służący do zidentyfikownia komputera, na którym zainstalowana jest kopia ASTER.

Lista rozwijana „Kopie zapasowe” zawiera wszystkie kopie zapasowe utworzone dla wprowadzonych Identyfikatorów instalacji.

Przycisk „Przywróć licencję …” pozwala ci przywrócić licencje z wybranej kopii zapasowej.

Przycisk „Przygotowanie do dezaktywacji” otwiera okno dialogowe dezaktywacji.

Przycisk „Anuluj dezaktywację” pozwala anulować dezaktywację klucza licencyjnego, który był wcześniej wymagany do dezaktywacji.

Przycisk „Dezaktywuj licencje” zakończy procedurę dezaktywacji, po czym pojawi się komunikat z listą nowych kluczy wydanych w celu zastąpienia dezaktywowanych.

Przycisk „Wyczyść informacje o licencji ASTER” usunie wszystkie informacje o licencji ASTER z dysku komputera