Instalacja programu ASTER

Instalowanie programu ASTER:

1. Pobierz pakiet instalacyjny ASTER ze strony internetowej https://ibiksoft.com/download-aster-multiseat-software/.

Po uruchomieniu instalacji zaleca się utworzenie punktu przywracania systemu (zaznacz pole wyboru „Utwórz punkt przywracania” w kreatorze instalacji). W razie problemów będzie można przywrócić system do pierwotnego stanu:

The ASTER installation wizard

2. Przeczytaj opis programu, a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej użytkownika ASTER:

The Program DescriptionThe License Agreement

3. Wybierz żądany katalog instalacyjny i opcjonalnie ustaw parametry ładowania i rozruchu systemu operacyjnego zalecane dla prawidłowego działania ASTER (domyślnie wybrane):

The installation parametrs dialogue box

Ustawienia - «Optymalizuj parametry oszczędzania energii»

  • Ustawia opcję mocy na wysoką wydajność;
  • Wyłącza stan uśpienia i hibernacji monitorów;
  • Wyłącza zasilanie urządzeń USB.

Ustawienia – «Wyłącz szybki rozruch».

Tryb «Szybki rozruch» przyspiesza ładowanie systemu operacyjnego, ale może powodować problem z uruchamianiem ASTER i dodatkowych stanowisk. To pole wyboru jest wyłączone, jeśli Szybki rozruch jest już wyłączony lub instalujesz ASTER w Windows 7. Parametry te można zmienić, jeśli jest to wymagane po zakończeniu instalacji ASTER.

Ustawienia – «Zainstaluj wygaszacz ekranu (PowerSaver)»

Ustawia wygaszacz ekranu PowerSaver.scr, który można włączyć w ustawieniach personalizacji. Jest to alternatywa dla stosowania trybów oszczędzania energii, które często działają nieprawidłowo w ASTER.

4. Po zakończeniu instalacji ASTER należy raz uruchomić komputer ponownie.

Restart the computer to finish the installation

Po ponownym uruchomieniu możesz zobaczyć 3 skróty dodane w folderze ASTER w menu Start / Programy.

  • Panel Kontrolny ASTER

- ten skrót otworzy Panel sterowania ASTER, kiedy będziesz konfigurował, włączał lub wyłączał program ASTER.

  • Podręcznik użytkownika ASTER - ten skrót otworzy podręcznik użytkownika ASTER, aby zapoznać się z konfiguracją ASTER.
  • EULA (Umowa licencyjna użytkownika końcowego) – jest umową licencyjną użytkownika.

Te trzy skróty mogą nie być wyświetlane w sekcji Ostatnio używane w menu Start, ale zawsze można je znaleźć w sekcji „Wszystkie programy”.

Wszelkie zmiany można wprowadzić dopiero po ponownym uruchomieniu ASTER po zakończeniu instalacji.