Praca z licencjami

ASTER tworzy automatyczną kopię zapasową informacji o aktywnych licencjach aktywowanych na komputerze na nasz serwer licencji. Ta kopia zapasowa umożliwia przywrócenie wszystkich aktywowanych kluczy za pomocą kilku kliknięć myszą. Może to być bardzo przydatne, jeśli komputer ulegnie awarii, po ponownej instalacji systemu operacyjnego lub w przypadku jeżeli użytkownik zapomniał kodu licencji, lub gdy trzeba przywrócić zakupione licencje, aby aktywować ASTER.

Pamiętaj, że licencje można przywrócić tylko na komputerze, na którym została zainstalowana i jeżeli procesor komputera nie został zmieniony. Licencja ASTER jest związana z dyskiem twardym i procesorem komputera, więc po zmianie jednego z nich przywrócenie licencji nie jest możliwe.

Kopia zapasowa twoich licencji jest tworzona i wysyłana na serwer po aktywowaniu licencji. Aby zidentyfikować komputer, ASTER tworzy i przypisuje do niego unikalny numer identyfikacyjny. Kiedy uruchamiasz ASTER po raz pierwszy, zobaczysz następujący komunikat informacyjny:

information message: Upgrade Required

Po kliknięciu przycisku „OK” tworzony jest unikalny identyfikator, który jest wyświetlany w oknie, jak poniżej:Save your ASTER installation ID

Zapamiętaj go i przechowuj w bezpiecznym miejscu, na przykład w notebooku lub w chmurze, np. Dysk Google lub One Drive. Ten identyfikator umożliwia przywrócenie (Zobacz: Przywracanie licencji z kopii zapasowej) dane licencji ASTER na wypadek konieczności ponownej instalacji systemu Windows. Zalecamy, aby nie przechowywać danych identyfikatora na tym samym komputerze, który może zostać utracony w razie awarii systemu.

Jeśli chcesz sprawdzić identyfikator, możesz go znaleźć w lewym dolnym rogu okna „Panel sterowania ASTER”.

Okres próbny

Po zainstalowaniu ASTER na komputerze po raz pierwszy (lub ponownie po ponownym zainstalowaniu systemu Windows) i utworzeniu identyfikatora instalacji otworzy się okno z trzema opcjami:

Welcome Screen: Choose Your Option

Aby aktywować wersję próbną lub licencję, potrzebujesz połączenia z Internetem. Jeśli komputer jest podłączony do Internetu za pośrednictwem serwera proxy, kliknij pierwszą opcję, aby skonfigurować ASTER do połączenia przez serwer proxy. (Zobacz: Skonfiguruj ASTER, aby korzystać z serwera proxy). Kliknij drugi przycisk, aby aktywować licencję zakupioną dla ASTER. Jeśli chcesz wypróbować ASTER w wersji próbnej, kliknij ostatnią opcję, aby aktywować wersję próbną przez 14 dni.

Podobnie jak licencja ASTER, okres próbny jest również związany ze sprzętem komputerowym. Oznacza to, że jeśli przeinstalujesz ASTER (łącznie ze zaktualizowaną wersją), nie zresetuje to okresu próbnego, tj. po ponownym zainstalowaniu programu nie otrzymasz dodatkowego miesiąca próbnego

ASTER ma 14-dniową wersję próbną, podczas której możesz przetestować pełne możliwości programu i podjąć decyzję o zakupie licencji. Program ASTER w wersji próbnej będzie działał bez żadnych ograniczeń funkcjonalnych .

Kiedy pozostało kilka dni w okresie próbnym, a otworzysz panel sterowania ASTER, zostanie wyświetlone okno z informacjami o pozostałych dniach do testu.

Po wygaśnięciu wersji próbnej, po uruchomieniu programu wyświetli się okno aktywacji licencji, aby kontynuować korzystanie z ASTER. Mamy nadzieję, że 14-dniowa wersja próbna była wystarczająca do testów, a później kupisz licencję. Możesz odinstalować program, jeśli teraz chcesz kupić licencję.

End of trial period. Enter Your Activation ID

Klucz aktywacyjny

Podczas zakupu licencji ASTER otrzymasz kod aktywacyjny produktu. Aby aktywować licencję, musisz mieć połączenie z Internetem na komputerze. Aby aktywować licencję, kliknij przycisk «Rejestracja», następnie wprowadź kod aktywacyjny, a następnie kliknij przycisk «Aktywuj». Po udanej aktywacji zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie programu Panel kontrolny, który jest obowiązkowy.

ASTER Aktywacja

Nabycie i aktywacja licencji ASTER Pro (dożywotnia) daje prawo do dodatkowej 14-dniowej wersji próbnej. Ten okres próbny pozwoli Ci przetestować ASTER z dużą liczbą stanowisk pracy i ewentualnie zdecydować o zakupie dodatkowej licencji. Na jednym komputerze można aktywować wiele licencji, aby uzyskać dodatkowe stanowiska pracy. Pamiętaj jednak, że ASTER ma limit całkowitej liczby stanowisk pracy z jednego komputera, który wynosimaksymalnie 12 stanowisk pracy.

Okres próbny dla dodatkowych stanowisk pracy rozpoczyna się dopiero po aktywowaniu stanowisk próbnych. Dzięki temu możesz podjąć decyzję o przetestowaniu późniejszej możliwości zakupu dodatkowych licencji. Aby to zrobić, upewnij się, że twój system komputerowy pozwala dodawać dodatkowe stanowiska pracy z bieżącym sprzętem. Możesz także sprawdzić, ile dodatkowych stanowisk pracy możesz utworzyć w komputerze i jaka jest jego wydajność po ich uruchomieniu. Gdy jesteś już pewien, możesz aktywować dodatkowe stanowiska pracy w wersji próbnej z okna dialogowego rejestracji (w tym oknie dialogowym kliknij przycisk „Aktywuj okres testowy stanowisk pracy”.) Lub z menu kontekstowego z zakładki „Stanowiska pracy”.

ASTER AktywacjaWorplaces Tab

Klucz aktywacyjny pakietu

W przeciwieństwie do zwykłego klucza aktywacyjnego (numery seryjne) zaprojektowanego w większości przypadków do aktywacji programu ASTER na pojedynczym komputerze, klucz aktywacyjny (numer seryjny pakietu) może aktywować ASTER na kilku komputerach. Numer seryjny pakietu jest przydatny do masowej instalacji ASTER, na przykład w organizacjach lub przy dystrybucji komputerów z wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem, w tym ASTER. Wystarczy pamiętać i używać tylko jednego numeru seryjnego pakietu zamiast numeru seryjnego i identyfikatora instalacji.

Numer seryjny pakietu jest w rzeczywistości identyfikatorem (listą) do kilku popularnych numerów seryjnych tego samego typu. Kupując numer seryjny pakietu, należy określić rodzaj licencji (Home lub Pro). W przypadku licencji pro musisz podać całkowitą liczbę miejsc pracy ASTER, które będą licencjonowane na wszystkich komputerach oraz liczbę komputerów, na których będzie używany numer seryjny pakietu. Ponownie należy pamiętać, że licencje w pakiecie będą absolutnie identyczne, tj. w tym samym czasie (dom lub pro) i taka sama liczba miejsc pracy na każdym komputerze. Podczas tworzenia numeru seryjnego pakietu tworzony jest określony numer (równy liczbie komputerów z zamówienia) zwykłych numerów seryjnych, a dla tego pakietu tworzony jest jeden unikatowy numer seryjny, który jest numerem seryjnym, który otrzymasz (wraz z zwykłymi numerami seryjnymi zawartymi w tym pakiecie).

Ręczna aktywacja przez seryjny pakiet jest przeprowadzana w taki sam sposób, jak aktywacja za pomocą zwykłego numeru seryjnego, tj. numer jest wprowadzany w odpowiednim polu w oknie dialogowym aktywacji. Numer seryjny pakietu wysyłany jest na serwer licencji ASTER, gdzie serwer wybiera wolny (jeszcze nieaktywny) normalny numer seryjny z odpowiedniego pakietu i aktywuje go. Powiązuje również klucz z komputerem, który wysłał żądanie aktywacji. Po ponownym zażądaniu aktywacji z zapisanego komputera serwer znajdzie licencję odpowiadającą temu komputerowi i wyśle informacje rejestracyjne, które znajdują się już w bazie danych. W przypadku przypadkowej (lub zamierzonej) ponownej aktywacji nowy numer seryjny nie będzie używany.

Główna Licencja ASTER

Jedną z najpopularniejszych metod instalowania programu ASTER jest masowa dystrybucja ASTER w kompleksie sprzętowo-programowym, na przykład klasa komputerowa dla szkoły, polegająca na klonowaniu dysku z preinstalowaną licencją master ASTER. Poniżej podano kroki, jak to zrobić:

 • System operacyjny jest zainstalowany na komputerze (zwanym dalej komputerem głównym), a następnie wstępnie zdefiniowanym zestawem oprogramowania, w tym ASTER;
 • Po zainstalowaniu ASTER na komputerze tworzona jest licencja master ASTER, która określa identyfikator aktywacji partii;
 • Z dysku twardego komputera głównego (tutaj po określeniu jako dysk główny) tworzone są kopie (klony) dla wymaganej liczby dysków tego samego typu;
 • Główne klony dyskowe są instalowane na innych komputerach, które mają ten sam zestaw sprzętu.

Pierwsze uruchomienie ASTER na komputerze klonu ma miejsce jeśli program znajdzie licencję główną na dysku. Następnie, przy niewielkiej interwencji operatora lub bez niej, aktywuje numer seryjny pakietu znaleziony w licencji głównej. Jeśli licencja główna została utworzona bez ochrony hasłem, otwarte zostaną tylko okna aktywujące ASTER. W przeciwnym razie musisz wprowadzić hasło, gdy użytkownik kliknie przycisk „Aktywuj”. Wystarczy jedno kliknięcie myszki, aby potwierdzić uruchomienie programu w trybie administratora. Następnie aktywacja rozpocznie się automatycznie.

To bardzo pomaga w procesie aktywacji ASTER na wielu komputerach podczas dystrybucji dużej liczby komputerów.

Aby utworzyć * licencję główną *:

1. Zakup numer seryjny pakietu ASTER dla wymaganej liczby komputerów - Pro lub Home zgodnie z wymaganiami.

2. Zainstaluj ASTER na komputerze głównym i sprawdź działanie wszystkich programów zainstalowanych na komputerze (w tym ASTER)

3. Uruchom ASTER z opcją make-master na komputerze głównym. Aby to zrobić, musisz uruchomić następujące polecenie (po zamknięciu „Panelu kontrolnego ASTER”, jeśli jest uruchomione):

asterctl --make-master

4. W wyświetlonym oknie wprowadź numer seryjny pakietu w polu „Pakiet licencji”, a jeśli chcesz zabezpieczyć swój numer seryjny pakietu przed użyciem przez nieautoryzowany personel, wprowadź hasło w polu „Hasło”, które będzie wymagane, gdy ASTER jest aktywowany na komputerach klonach.

Enter your serial number and password

5. Po wprowadzeniu określonych danych kliknij przycisk „Utwórz główną licencję ASTER”.Podczas tworzenia Głównej Licencji ASTER,stara zostanie usunięta, musisz potwierdzić tę operację.
Uwaga: Aby utworzyć licencję główną, zostaniesz poproszony o dostęp administracyjny. Po jego zakończeniu można rozpocząć klonowanie dysku głównego na wymaganą liczbę dysków klonowania.
6. Po zakończeniu klonowania usuń licencję główną z komputera głównego. W przeciwnym razie ASTER się nie uruchomi.
Use this command for removing ASTER Master LicenseAby usunąć licencję główną z komputera głównego (i w razie potrzeby z komputera klona), musisz wykonać polecenie określone na poniższym zrzucie ekranu, tj.


asterctl –clean-license


Po wykonaniu polecenia na komputerze, główna licencja ASTER zostanie usunięta. Teraz możesz użyć komputera PC, aby utworzyć następną partię komputerów klonu dla innych kontraktów / zamówienia zakupu dla dystrybucji sprzętu i oprogramowania.

Czasami trzeba sprawdzić listę kluczy ASTER aktywowanych na komputerze. Możesz otworzyć listę, klikając przycisk „Moje kody aktywacyjne” w zakładce „Informacje”:

Moje kody aktywacyjneTa lista wyświetla zarówno aktywne (aktywne) licencje, nieprawidłowe klucze i wyłączone klucze, jeśli są obecne. W kolumnie „Informacje” zobaczysz status licencji:

 • Prawidłowy - kod aktywacyjny jest ważny, tzn. Licencja jest aktywna;
 • Nieprawidłowy - kod aktywacyjny jest nieprawidłowy. Oznacza to, że kod został pomyślnie aktywowany na tym komputerze, ale z jakiegoś powodu licencja stała się nieważna (na przykład wygaśnięcie licencji Home);
 • Wyłączone - licencja została dezaktywowana na tym komputerze.

Kolumna „Lokalizację” wskazuje, ile stanowisk pracy obsługuje licencja.
Kolumna „Ekspansja” wskazuje, czy licencja jest licencją typu rozszerzonego, czy głównego (Pro-2, 3, Pro-6, Home).
Ostatnia kolumna pokazuje datę wygaśnięcia licencji.
Możesz zapisać dane zawarte w tym oknie w pliku tekstowym, klikając przycisk „Zapisz”.

Aby wyświetlić informacje o programie, licencjach i informacje o posiadaczu licencji, sprawdź kartę Informacje:

O programiePrzywracanie licencji ASTER z kopii zapasowej odbywa się w oknie dialogowym „Aktywacja ASTER” (aby otworzyć okno dialogowe, kliknij przycisk „Zarejestruj”).

Pomyślne przywrócenie licencji z kopii zapasowej jest możliwe tylko wtedy, gdy dysk, na którym system Windows i procesor komputera, w którym został on uruchomiony, nie zmienił się. Licencja ASTER jest powiązana z dyskiem twardym i procesorem, a po ich zastąpieniu przywrócenie licencji z kopii zapasowej nie powiedzie się

Przejdź do zakładki „Przywróć / Dezaktywuj” tego okna dialogowego (podczas przełączania do karty może wystąpić opóźnienie o kilka sekund, ponieważ program pinguje serwer licencji, aby uzyskać listę kopii zapasowych).

Przywróć / DezaktywuPowinieneś upewnić się, że twój identyfikator jest wyświetlany w polu „Identyfikator instalacji”, a jeśli nie jest, wprowadź poprawny. Ta sytuacja może powstać w wyniku utraty kodu identyfikatora z powodu awarii systemu, ponownego formatowania dysku itp. W takich przypadkach program „ASTER Control Panel” utworzy nowy kod identyfikacyjny (patrz ID instalacji ASTER), a na pewno nie będzie pasować do starego identyfikatora.
Po wprowadzeniu identyfikatora zaktualizowana zostanie lista dostępnych kopii zapasowych dla tego identyfikatora. Z rozwijanej listy „Kopie zapasowe” wybierz żądaną kopię (pozycje na tej liście posortowane są według malejącej daty utworzenia kopii, więc najbardziej aktualna kopia będzie pierwszą na liście).
Kliknij przycisk „Przywróć licencję”. Program pobiera określoną kopię zapasową i przywraca wszystkie informacje o licencji zapisane w tej kopii. Następnie konieczne będzie ponowne uruchomienie programu (i jeśli ASTER był włączony, ponowne uruchomienie komputera), aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Możesz dezaktywować całą licencję (patrz: Warunki licencjonowania i aktualizacji ASTER) lub niektóre licencje ASTER. Może to być przydatne, gdy chcesz przenieść licencje na inny komputer lub poprawić błędy, które wystąpiły podczas aktywacji produktu. Na przykład, jeśli licencja została aktywowana nie na komputerze, dla którego była przeznaczona.

1. Konieczne jest prawidłowe zrozumienie wyrażenia „Przeniesienie licencji na inny komputer”. Z punktu widzenia systemu licencji ASTER, komputer jest identyfikowany przez dysk twardy, na którym jest zainstalowany system Windows i typ procesora zainstalowanego na komputerze. Dlatego „Przeniesienie licencji na inny komputer” obejmuje nie tylko przeniesienie do naprawdę innego komputera (jednostki systemowej), ale także zastąpienie dysku systemowego i / lub procesora i ponowne zainstalowanie systemu Windows na innym dysku na tym samym komputerze.
2. Możesz dezaktywować tylko licencje aktywowane na tym komputerze i są ważne (aktywne) w momencie wysyłania żądania dezaktywacji. Jeśli chcesz dezaktywować nieaktywną licencję (na przykład z powodu niespodziewanej awarii i wymiany dysku), musisz skontaktować się z działem pomocy technicznej ASTER pod adresem support@ibik.ru. Należy podać raport techniczny ASTER i kod aktywacyjny licencji, który chcesz dezaktywować.

Dezaktywacja odbywa się w oknie „Aktywacja ASTER” otwieranym z zakładki Przywracanie / Dezaktywacja i składa się z kilku etapów. W wyniku procesu dezaktywacji wybrane licencje staną się nieważne, a zamiast nich otrzymasz nowe równoważne licencje.

Pierwszym etapem jest utworzenie wniosku o dezaktywację licencji. Kliknij przycisk „Przygotowanie do dezaktywacji”. Zostanie otwarte okno z listą ważnych licencji aktywowanych na tym komputerze:

Forming of a request to deactivating licenses

Wybierz licencje, które chcesz dezaktywować, i wpisz wiadomość opisującą przyczynę dezaktywacji, a także możesz określić specjalne życzenia dotyczące dezaktywowanych licencji (na przykład, aby połączyć nowe licencje z innymi nazwami i / lub adresami e-mail), ale nie zalecamy tworzenia takie prośby. W razie potrzeby możesz zmienić nazwę i adres w polach „Twoje imię i nazwisko” oraz „Twój adres e-mail”. Dane te będą wykorzystywane do generowania numerów seryjnych, które otrzymasz w zamian za dezaktywowane licencje. Po pomyślnym wysłaniu żądania pojawi się komunikat z unikalnym numerem żądania. Zalecamy zapisanie numeru zgłoszenia na wszelki wypadek (na przykład, aby w przypadku jakichkolwiek problemów podać go w żądaniu pomocy technicznej).

Ze względu na ograniczenia serwera licencji nie jest możliwe całkowite zautomatyzowanie procesu przetwarzania dezaktywującego licencję na podstawie żądań, dlatego proces ten może zająć trochę czasu. Podczas gdy licencja jest wymagana do dezaktywacji, nadal możesz korzystać z ASTER. Przy każdym uruchomieniu panelu sterowania ASTER sprawdza on gotowość danych do dezaktywacji. Po przetworzeniu i wykonaniu żądania zostanie wyświetlone powiadomienie w formie wyskakującego okienka lub powiadomienia w zasobniku systemowym:

Po otrzymaniu tego powiadomienia należy zakończyć procedurę dezaktywacji, klikając przycisk „Dezaktywuj licencje” w oknie Praca z licencjami Aktywacja, w którym można również anulować dezaktywację (używając skrótów klawiszowych Ctrl + Alt + Shift + X). Program skontaktuje się z serwerem licencji, uzna za niezbędne informacje do dezaktywacji i wymaga potwierdzenia operacji dezaktywacji. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, wybrane licencje zostaną dezaktywowane. Nowe klawisze zostaną wyświetlone po dezaktywacji (w nawiasie zostaną podane informacje o liczbie miejsc dla każdego klawisza):
Deactivation confirmed

Your new deactivation ID

Skopiuj je do bezpiecznego miejsca i korzystaj z licencji według własnego uznania.
Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zapisać nowych kluczy (na przykład przypadkowo zamknął ostatnie okno dialogowe), nie martw się. Wykonaj ponownie ostatni krok dezaktywacji (zaczynając od kliknięcia przycisku „Dezaktywuj licencje”) i ponownie uzyskaj nową listę kluczy.

Poniżej wymieniono niektóre sytuacje, gdy istnieje potrzeba usunięcia wszystkich informacji licencyjnych ASTER z komputera:

 • Licencja Home została aktywowana na komputerze (i jeszcze się nie skończyła) i chcesz aktywować licencję Pro na tym komputerze (lub odwrotnie). Licencje Home i Pro nie mogą być aktywowane na jednym komputerze, dlatego musisz usunąć wcześniej aktywowaną licencję z dysku.
 • Chcesz wyczyścić komputer po dezaktywacji licencji (patrz Wyłącz licencje ASTER) i przenieść licencję na inny komputer. W tym przypadku nie ma potrzeby usuwania informacji o licencji, ponieważ licencja jest bezużyteczna.
 • Komputer ma długą listę nieprawidłowych licencji, które były kiedyś aktywowane. Ta lista może być dla ciebie denerwująca i chciałbyś otrzymać „czystą” listę licencji ASTER. Można to zrobić, usuwając wszystkie informacje o licencji, a następnie ponownie aktywując tylko prawidłowe klucze.
 • W rzadkich przypadkach usługa wsparcia ASTER może zalecić wyczyszczenie licencji w celu rozwiązania problemu lub uzyskania czystej listy.

W poprzednich wersjach to czyszczenie można było wykonać za pomocą następującego polecenia:

'asterctl –clean-license'

Jest to wykonywane z okna powłoki systemu Windows, co nie jest wygodne.
W wersji 2.17 na karcie „Przywróć / Dezaktywuj” dezaktywuj opcję kontekstową licencji ASTER kliknij prawym przyciskiem myszy „Wyczyść informacje licencyjne ASTER” dodano dla wygody.
Działanie polegające na wyczyszczeniu informacji o licencji wymaga potwierdzenia użytkownika, a jeśli odpowiedź brzmi „tak”, pojawi się monit o zapisanie kodów aktywacyjnych (patrz Przeglądanie kluczy aktywowanych na komputerze).
Nadal możesz używać starej metody do usuwania licencji - za pomocą wiersza poleceń.
Przycisk do usunięcia licencji jest duplikowany w menu kontekstowym obrazu jednostki systemowej w zakładce „Miejsca pracy”:

Wyczyść informacje licencyjne ASTER

Po dezaktywacji i utworzeniu kopii zapasowych licencji niektóre informacje są wysyłane na serwer licencji.

Informacja wysłana na serwer zawiera następujące dane:

 • Nazwa kupującego i adres e-mail używany do zakupu licencji ASTER.
 • Klucze aktywacyjne (numery seryjne) generowane przez serwer licencji ASTER przy zakupie licencji.
 • Kod wiążących licencji na sprzęt komputera.
 • Klucze rejestracyjne wygenerowane przez serwer licencji ASTER w odpowiedzi na aktywację numeru seryjnego.
 • Identyfikator instalacji ASTER.
 • Czas systemowy komputera użytkownika w momencie żądania.
 • Numer wersji ASTER zainstalowany na komputerze użytkownika.
 • Język interfejsu użytkownika ASTER.
 • Numer seryjny do dezaktywacji.

Data do i z serwera licencji jest szyfrowana. Możemy upewnić się, że powyższa lista nie zawiera żadnych danych, oczekujemy danych podanych podczas zakupu, otrzymanych z serwera licencji po zakupie licencji i po aktywacji licencji oraz minimalnych danych do procesu tworzenia kopii zapasowych i dezaktywacji.