Potwierdzanie okna uruchamianie stanowisk pracy

Potwierdzanie okna uruchamianie stanowisk pracy

To okno pojawia się tylko wtedy, gdy wybrano ręczne uruchamianie miejsc pracy ASTER w zakładce „Ustawienia ogólne” Począwszy od miejsc pracy. „Aby zapobiec wyświetlaniu się tego okna po włączeniu komputera, zaznacz pole wyboru” Nie zadawaj ponownie pytania„.