Karta "O ASTER"

Link do Strony internetowej ASTER - otwiera stronę ASTER w domyślnej przeglądarce

E-mail „Wsparcie” - wysyła żądanie do działu pomocy technicznej (działa tak samo, jak przycisk „Zlecenie wsparcia”)

Informacja „O” - blok tekstowy w prawej połowie zakładki zawiera informacje o programie ASTER: - wersja, informacje o licencji, prawa autorskie itp.

Przycisk „Zarejestruj” - otwiera okno dialogowe aktywacji gdzie możesz aktywować zakupione licencje

„Moje ID aktywacyjne” - otwiera okno z listą licencji kiedykolwiek aktywowanych na tym komputerze