Okno "Moje licencje"

Okno "Moje licencje"

Możesz otworzyć to okno z listą licencji, klikając przycisk „Moje kody aktywacyjne” na karcie O ASTER.

Identyfikator instalacji” zawiera bieżący identyfikator zainstalowanej kopii programu ASTER.

Tabela licencji - zawiera listę licencji aktywowanych na tym komputerze.

Przycisk „Zapisz” - pozwala zapisać listę licencji w pliku tekstowym.