Inne

Możesz zaktualizować program kiedy ASTER jest włączony bądź wyłączony, ale po instalacji i restarcie komputera, ASTER będzie wyłączony.

Po aktualizacji, zanim włączysz ASTER'a, zalecane jest sprawdzenie ustawień monitorów, jeśli wyświetlany obraz jest w szarym kolorze, musisz ponownie ustawić wyświetlanie pulpitu na obu monitorach.

1. Przed włączeniem oprogramowania ASTER V7 w systemie Windows 10 należy rozszerzyć pulpit na wszystkie wyświetlacze i ustawić żądaną rozdzielczość dla każdego ekranu.

2. Aplikacje zmieniające rozdzielczość ekranu mogą działać nieprawidłowo, szczególnie aplikacje gier mogą nie wejść w tryb pełnoekranowy. Aby grać w gry, użyj trybu okienkowego.

Problemy z działaniem komputera, na przykład, BSOD / zamrożenie przy uruchomieniu systemu operacyjnego lub pusty czarny ekran po włączeniu komputera, można naprawić w następujący sposób.

Dla dowolnego systemu operacyjnego:

Odłącz kable wideo wszystkich monitorów, z wyjątkiem głównego, i odłącz wszystkie opcjonalne urządzenia peryferyjne. ASTER może być wyłączony lub ponownie skonfigurowany po uruchomieniu systemu operacyjnego.

Dla Win 8-10:

- Jeśli przerywasz rozruch systemu, naciskając przycisk „Resetuj” lub, jeśli nie masz tego przycisku, po prostu wyłącz / włącz swój komputer na samym początku rozruchu ОS (zaraz po pojawieniu się logo Windows i wirujących kropek) , przeniesie ASTER do trybu awaryjnego na jeden rozruch, w którym możesz wyłączyć ASTER.

- Jeśli trzykrotnie przerwiesz rozruch systemu (metodą opisaną powyżej), tryb przywracania rozpocznie się, gdy wykonasz go po raz czwarty. W tym trybie możesz wybrać tryb awaryjny lub inne opcje, które mogą przywrócić system operacyjny.

- Ponadto można przejść do trybu odzyskiwania za pomocą płyty odzyskiwania (CD / USB).

Dla Win 7:

Jeśli naciśniesz klawisz F8 przed uruchomieniem OS (przed pojawieniem się logo Windows), zobaczysz menu, w którym będziesz musiał wybrać jedną z następujących opcji:

- F8 - tryb bezpieczny (który pozwala wyłączyć ASTER)

- F8 - wyłączenie obowiązkowego sprawdzania podpisu sterownika

- F8 - pobieranie ostatniej pomyślnej konfiguracji

- F8 - Rozwiązywanie problemów z komputerem - powrót do punktu przywracania

Po normalnym uruchomieniu komputera należy przesłać do działu pomocy technicznej raport techniczny (utworzony za pomocą opcji „Szczegółowe informacje o rozwiązywaniu problemów”) zawierający szczegółowy opis problemu. Jednak po powrocie do punktu odzyskiwania raport techniczny może nie zawierać danych wymaganych do rozwiązania problemu, a sam problem może nie powtórzyć się w przyszłości.

W systemie Windows 10 Build 15063 system operacyjny przestanie ładować się (i przejdzie w tryb odzyskiwania), gdy ASTER jest włączony, a opcja SecureBoot jest włączona w BIOS-ie. Aby rozwiązać ten problem, musisz wyłączyć opcję SecureBoot w BIOS-ie. Możesz też włączyć opcję „Wyłącz wymaganą weryfikację podpisów sterowników” w trybie odzyskiwania. Windows uruchomi się nawet po włączeniu SecureBoot.

Aby wyłączyć SecureBoot:

Otwórz BIOS, naciskając klawisz DEL, gdy zobaczysz logo marki płyty głównej, dla niektórych modeli może to być klawisz (F1 / F2 / Esc), aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja płyty głównej.
Znajdź opcję „SecureBoot” i ustaw ją na „Disabled”. Ta opcja zazwyczaj znajduje się w „Zabezpieczeniach” lub „Uruchomieniu” lub „Uwierzytelnieniu” w zależności od producenta płyty głównej. Na niektórych planszach musisz usunąć bezpieczne klucze rozruchowe w opcji „Zarządzanie kluczami”.
Zapisz zmiany i ponownie uruchom komputer (F10 » TAK » Enter)

Główną ideą jest to, że dysk flash USB (lub partycja HDD / CD) może być używany jako folder NTFS w przystawce „Zarządzanie komputerem”. Można to zrobić samodzielnie, bez dodatkowego oprogramowania, ale USBDLM pomoże to proces automatyczny.

Poniższe kroki opisują proces konfiguracji, korzystając z napędu USB flash jako przykładu:

1. Pobierz i zainstaluj USBDLM

2. Uruchom pliki _service_register.cmd и _service_start.cmd z katalogu C: \ Program Files \ USBDLM \

3. Uruchom plik C: \ Program Files \ USBDLM \ _edit-ini.cmd. Następnie plik USBDLM.ini zostanie utworzony i otwarty do edycji w tym samym katalogu.

4. Dla każdego napędu flash USB w segmencie DriveLetters pliku USBDLM.ini należy dodać parametry, które określą działanie USBDLM po jego połączeniu. Parametry mogą opisywać zarówno port połączenia [PortName], jak i urządzenie [DeviceID], [VolumeSerial] itd. W zależności od zadania można używać różnych parametrów i ich kombinacji. Narzędzie UsbDriveInfo.exe z katalogu C: \ Program Files \ USBDLM \ pozwala uzyskać wymagane dane o podłączonym urządzeniu. W tym celu należy uruchomić UsbDriveInfo i wybrać wymagane urządzenie z listy. Następnie zobaczysz wszystkie niezbędne dane w polu po prawej stronie. Będziemy potrzebować sekcji „USBDLM Criteria” - znajduje się ona na samym końcu listy.

5. Aby zidentyfikować USB za pomocą napędu USB flash dodajmy następujący wpis w pliku USBDLM.ini w partycji DriveLetters:

[DriveLetters]
PortName=2-12
;UserName=User1 {these are comments }
Letters=c:\Users\User1\Desktop\usb-stick
; position №1 1.1 { these are comments }

W ten sposób dowolny dysk flash USB, podłączony do portu 2-12, zostanie zainstalowany w folderze „usb-stick” na pulpicie użytkownika User1. W tym przykładzie 12 jest numerem portu koncentratora usb i jeśli jego wartość zmieni się na ??
(liczba znaków - musi być równa liczbie cyfr), a następnie dysk flash USB można podłączyć do dowolnego portu tego huba.

6. Wpis w pliku USBDLM.ini:

[DriveLetters]
DeviceID=USB\VID_0951&PID_1642\0019B92B179BBBB175080057
;UserName=User2
Letters=c:\Users\User2\Desktop\usb-stick
;position №2 1.2

pozwala nam zidentyfikować dysk flash USB i zainstalować go w folderze „usb-stick” pulpitu użytkownika 2, bez względu na to, do którego portu USB jest podłączony.

7. Dodaj kilka wpisów w pliku USBDLM.ini w partycji DriveLetters, aby opisać wszystkie niezbędne opcje. W tym przypadku parametry PortName, DeviceID i inne mogą być łączone według własnego uznania.

* Inni użytkownicy, którzy mają dostęp do pulpitu (w tym przypadku - użytkowników 2), mogą również uzyskać dostęp do danych na dysku flash USB zainstalowanym w folderze na pulpicie.

Nasze podziękowania dla użytkownika Frederika Dewanckele za dostarczone informacje.

W celu szybkiego postawienia działającego sytemu operacyjnego często używa się metody odzyskiwania z zainstalowanego systemu / klonowania dysku twardego ze skonfigurowanym i działającym systemem operacyjnym.

Aczkolwiek, po przywróceniu obrazu na nowy komputer, licencja ASTER będzie nieważna, jako że zmieniły się podzespoły (licencja jest powiązana z HWID procesora / dysku twardego).

Tym samym, jeśli w organizacji jest dużo komputerów z programem ASTER, i nie ma kontroli nad licencjami, wtedy pracownicy pomocy technicznej będą musieli szukać potrzebnego klucza, i w tym wypadku powstaną nowe problemy. Jako że wszystkie klony będą miały tą samą nazwę i ID instalacji ASTER – nie pozwoli ci to przywrócić licencji samemu z kopii zapasowej (zobacz jak to zrobić tutaj) znajdującej się na sterwerach aktywacyjnych ASTER. Utrudni to pomocy technicznej znalezienie licencji i zwiększy to czas potrzebny do rozwiązania problemu.

W tym przypadku, po przywracaniu system z obrazu dysku twardego, zdecydowanie zaleca się wykonać kilka prostych kroków:

  1. Przypisz unikalną (wewnątrz organizacji) nazwę dla komputera. By to zrobić, trzymaj się określonego schematu nazywania komputerów.
  2. Wyczyść informacje licencyjne ASTER, ponieważ używany jest nowy dysk twardy (jak wyczyścić informacje licencyjne tutaj).
  3. Jeśli masz problem z aktywacją, znajdź adres MAC komputera I wyślij go pomocy technicznej wraz z raportem technicznym.

Jak znaleźć swój adres MAC za pomocą wiersza poleceń:

Win+R
cmd.exe
ipconfig /all> myips.txt //txt-file add to report

P.S. Po przywróceniu obrazu musisz aktywować i skonfigurować ASTER, zalecane jest utworzenie obrazu przed instalacją ASTER.