Okno "Konta dla stanowisk pracy"

Tutaj możesz zmienić dane logowania dla każdego miejsca pracy. Możesz skonfigurować automatyczne logowanie do określonego konta. Aby zapobiec automatycznemu logowaniu, ustaw domyślną wartość na „Pokaż okno dialogowe logowania”. Możesz wybrać typ konta (domenowego lub lokalnego) z typu konta, konto "domenowe" lub konto "lokalne". W zależności od wyboru okno będzie wyglądać inaczej:

Konto domeny

Konto lokalne

Jeśli wybierzesz typ „Konto lokalne”, możesz wybrać konto użytkownika z listy. Jeśli wybierzesz „Konto domeny”, nazwę domeny i nazwę konta należy wprowadzić ręcznie.

Opcja „Konto domeny” wybiera użycie konta domeny

Konto lokalne” wybiera korzystanie z konta lokalnego

Pole „Nazwa domeny” - musisz tutaj wpisać nazwę domeny

Pole „Konto domeny” - tutaj musisz podać nazwę użytkownika konta domeny

Przycisk „Konta użytkowników” - otwiera snap-in systemowy, w którym możesz przeglądać, edytować i tworzyć konta lokalne (jeśli masz do tego odpowiednie uprawnienia)

Rozwijana lista „Konto lokalne” - zawiera listę kont lokalnych

Pole „Hasło” - wprowadź hasło do konta. Możesz pozostawić to pole puste, jeśli nie ustawiłeś hasła dla konta użytkownika

Pole „Potwierdź hasło” - wprowadź ponownie hasło w tym pliku, aby zweryfikować poprawność wprowadzonego hasła.