Okno "Sprawdź aktualizacje"

Link do sprawdzenia aktualizacji staje się dostępny na Karcie O ASTER, po uruchomieniu ASTER (asterctl.exe) jako administrator.

Pole „Twoja wersja” - zawiera numer wersji ASTER, który jest aktualnie zainstalowany.

Pole „Aktualna wersja” - zawiera numer wersji ASTER, który jest aktualnie dostępny.

Link do strony internetowej ASTER.

Pole „Informacje o wersji” - zawiera informacje o zmianach dodanych do bieżącej wersji.

Przycisk „Pobierz” - po kliknięciu rozpocznie pobieranie pakietu instalacyjnego z aktualną wersją ASTER.